pdm là gì

PDM là gì? Tìm hiểu về Product Data Management và triển khai hệ thống PDM cho doanh nghiệp

Trong môi trường sản xuất hiện đại, việc quản lý dữ liệu sản phẩm là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự hiệu quả và chất lượng. Product Data Management (PDM) là một hệ thống quản lý dữ liệu sản phẩm thông minh, giúp doanh nghiệp tổ chức và kiểm soát thông tin sản phẩm một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ giới thiệu về PDM, lợi ích của hệ thống PDM, dữ liệu mà nó lưu trữ và các tính năng quan trọng của phần mềm PDM.

Product Data Management (PDM) là gì?

Product Data Management (PDM) là một phương pháp và công nghệ quản lý dữ liệu sản phẩm trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ khởi đầu đến khi kết thúc. PDM tập trung vào việc thu thập, tổ chức, lưu trữ và truy xuất thông tin liên quan đến sản phẩm, nhằm đảm bảo sự hiệu quả và chất lượng trong quá trình phát triển và quản lý sản phẩm.

Đầu tiên, PDM thu thập thông tin về sản phẩm từ các nguồn khác nhau như bản vẽ kỹ thuật, tài liệu CAD, danh sách vật liệu và thành phần. Các dữ liệu này được tổ chức và lưu trữ một cách có hệ thống, giúp các bên liên quan có thể dễ dàng truy cập và tìm kiếm thông tin cần thiết.

Tiếp theo, PDM hỗ trợ việc quản lý quy trình sản xuất và thông tin liên quan. Nó giúp theo dõi và kiểm soát các bước trong quy trình sản xuất, từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất và kiểm tra chất lượng. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và sự chính xác trong quy trình sản xuất, từ đó giảm thiểu lỗi và tăng cường chất lượng sản phẩm.

pdm là gì

Lợi ích của hệ thống PDM:

Lợi ích của hệ thống PDM không chỉ giới hạn trong việc quản lý dữ liệu sản phẩm mà còn mang lại những tác động to lớn đến hiệu suất và chất lượng của doanh nghiệp. Dưới đây là những lợi ích quan trọng mà hệ thống PDM mang lại:

 1. Tăng năng suất và hiệu quả: Hệ thống PDM giúp tăng cường sự tổ chức và quản lý thông tin sản phẩm. Nhờ vào việc lưu trữ và tìm kiếm nhanh chóng các dữ liệu liên quan đến sản phẩm, nhân viên có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và chính xác. Điều này giúp cải thiện hiệu suất làm việc và giảm thời gian tìm kiếm thông tin cần thiết. Bằng cách tối ưu hóa quy trình và tăng cường khả năng truy cập dữ liệu, doanh nghiệp có thể nhanh chóng thích ứng với yêu cầu thị trường và nhanh chóng đưa ra quyết định.
 2. Đảm bảo chất lượng: PDM giúp kiểm soát quy trình sản xuất và đảm bảo tính nhất quán trong thông tin sản phẩm. Qua việc theo dõi và quản lý các bản vẽ kỹ thuật, danh sách vật liệu và các thông tin quan trọng khác, hệ thống PDM đảm bảo rằng toàn bộ quy trình sản xuất tuân thủ theo các tiêu chuẩn chất lượng đã được đặt ra. Điều này giúp giảm thiểu lỗi trong quá trình sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thông qua việc kiểm soát quy trình và truy xuất thông tin liên quan, doanh nghiệp có khả năng đáp ứng yêu cầu chất lượng từ khách hàng và nắm bắt được các cơ hội để cải tiến sản phẩm.
 3. Tăng tính minh bạch: Hệ thống PDM lưu trữ thông tin về nguồn gốc và lịch sử thay đổi của sản phẩm. Điều này giúp theo dõi và truy xuất thông tin theo thời gian thực, từ quá trình thiết kế, phát triển cho đến sản xuất và bảo trì. Việc có được thông tin chi tiết và chính xác về lịch sử sản phẩm giúp tạo ra tính minh bạch trong quá trình sản xuất và quản lý sản phẩm. Đồng thời, nó cũng giúp trong việc xác định nguồn gốc của các thành phần, phát hiện và giải quyết các vấn đề nhanh chóng, đảm bảo tính khả quan và đáng tin cậy của sản phẩm.
 4. Tối ưu hóa quy trình: Hệ thống PDM cung cấp tính năng tự động hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Điều này giúp tăng cường hiệu suất và giảm thiểu lỗi. Bằng cách áp dụng các quy tắc tự động và quản lý dữ liệu theo cách thông minh, hệ thống PDM giúp đơn giản hóa quy trình làm việc và tối ưu hóa luồng công việc. Điều này không chỉ tăng cường hiệu suất sản xuất mà còn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Thông qua việc tối ưu hóa quy trình, doanh nghiệp có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường, tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao độ tin cậy của quy trình sản xuất.

Hệ thống PDM lưu trữ những dữ liệu data nào?

Hệ thống PDM đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý các dữ liệu liên quan đến sản phẩm. Dưới đây là những dữ liệu quan trọng mà hệ thống PDM có khả năng lưu trữ và quản lý:

 • Tài liệu CAD và bản vẽ kỹ thuật: PDM cho phép lưu trữ các tài liệu CAD và bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Điều này bao gồm các tệp tin thiết kế 2D và 3D, mô hình sản phẩm, tài liệu kỹ thuật chi tiết và các thông tin khác liên quan. Qua việc lưu trữ tài liệu CAD và bản vẽ kỹ thuật, hệ thống PDM đảm bảo rằng nhân viên có thể truy cập và sử dụng các thông tin này một cách dễ dàng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và cập nhật của dữ liệu.
 • Danh sách vật liệu và thành phần: Hệ thống PDM cũng cho phép lưu trữ thông tin về danh sách vật liệu và thành phần của sản phẩm. Điều này bao gồm thông tin về các vật liệu được sử dụng, các thành phần và phụ kiện có liên quan. Thông qua việc lưu trữ và quản lý danh sách vật liệu và thành phần, hệ thống PDM giúp đảm bảo rằng thông tin này được đồng bộ và dễ dàng truy cập, giúp nhân viên nắm bắt thông tin quan trọng về các vật liệu và thành phần cần thiết cho quy trình sản xuất và bảo trì sản phẩm.
 • Quy trình sản xuất và thông tin liên quan: Hệ thống PDM cung cấp khả năng lưu trữ và quản lý quy trình sản xuất và các thông tin liên quan. Điều này bao gồm các tài liệu và quy trình liên quan đến sản xuất, bao gồm các bước sản xuất, các công đoạn kiểm tra chất lượng, các quy trình kiểm soát và các thông tin quan trọng khác. Thông qua việc lưu trữ và quản lý quy trình sản xuất và thông tin liên quan, hệ thống PDM giúp đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ các quy trình sản xuất đã được đặt ra, từ đó tăng cường chất lượng và đáng tin cậy của sản phẩm.
 • Thông tin về nhà cung cấp và đối tác: Hệ thống PDM cũng lưu trữ thông tin liên quan đến nhà cung cấp và đối tác liên quan đến sản phẩm. Điều này bao gồm các thông tin về nhà cung cấp vật liệu, linh kiện và dịch vụ, thông tin về các đối tác cung cấp công nghệ và các thông tin khác liên quan. Qua việc lưu trữ thông tin về nhà cung cấp và đối tác, hệ thống PDM giúp đảm bảo sự truy xuất dễ dàng và chính xác đến các thông tin này, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hợp tác và quản lý mối quan hệ với các bên liên quan.
 • Lịch sử thay đổi và phiên bản của sản phẩm: Hệ thống PDM theo dõi lịch sử thay đổi và phiên bản của sản phẩm. Điều này cho phép lưu trữ và quản lý thông tin về các phiên bản sản phẩm, bản gốc và các phiên bản sau này, cùng với lịch sử các thay đổi được thực hiện. Thông qua việc theo dõi lịch sử thay đổi và phiên bản, hệ thống PDM giúp đảm bảo tính nhất quán và theo dõi quá trình phát triển của sản phẩm, từ đó quản lý hiệu quả các thay đổi và cung cấp các phiên bản sản phẩm đáng tin cậy.

pdm là gì

Tính năng của phần mềm PDM:

Phần mềm PDM có các tính năng quan trọng giúp quản lý và quản trị dữ liệu sản phẩm một cách hiệu quả. Dưới đây là một số tính năng của phần mềm PDM:

 • Quản lý và lưu trữ dữ liệu sản phẩm: Phần mềm PDM cho phép tổ chức và lưu trữ các dữ liệu sản phẩm một cách cấu trúc và có tổ chức. Các thông tin liên quan đến sản phẩm như tài liệu CAD, bản vẽ kỹ thuật, danh sách vật liệu và thành phần được quản lý một cách hệ thống và dễ dàng truy xuất.
 • Tìm kiếm và truy xuất thông tin nhanh chóng: Phần mềm PDM cung cấp tính năng tìm kiếm và truy xuất thông tin nhanh chóng. Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu sản phẩm dựa trên các tiêu chí như tên sản phẩm, số phiên bản, từ khóa hoặc các thuộc tính khác. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết.
 • Quản lý quy trình và luồng công việc: Phần mềm PDM hỗ trợ quản lý quy trình và luồng công việc liên quan đến sản phẩm. Người dùng có thể thiết lập và quản lý các quy trình làm việc, định rõ các bước, người tham gia và trạng thái của công việc. Điều này giúp tăng cường sự tổ chức và hiệu quả trong quy trình làm việc.
 • Kiểm soát phiên bản và lịch sử thay đổi: Phần mềm PDM hỗ trợ kiểm soát phiên bản và lưu trữ lịch sử thay đổi của sản phẩm. Các phiên bản và thay đổi được theo dõi, ghi lại và lưu trữ một cách có hệ thống. Điều này giúp người dùng theo dõi quá trình phát triển của sản phẩm, quản lý các phiên bản khác nhau và xem lại lịch sử thay đổi.
 • Chia sẻ thông tin và hợp tác nhóm: Phần mềm PDM cho phép chia sẻ thông tin sản phẩm và hợp tác nhóm một cách dễ dàng và an toàn. Người dùng có thể chia sẻ dữ liệu sản phẩm với các thành viên khác trong nhóm làm việc, cho phép họ cùng truy cập, xem và chỉnh sửa dữ liệu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác và làm việc nhóm.
 • Đảm bảo tính bảo mật và phân quyền truy cập: Phần mềm PDM đảm bảo tính bảo mật và phân quyền truy cập đối với dữ liệu sản phẩm. Người dùng có thể thiết lập các quyền truy cập và phân quyền cho từng người dùng, đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập và chỉnh sửa dữ liệu nhất định.

Tìm hiểu các giải pháp của IOTVN tại đây: https://iotvn.vn/
Đăng ký demo: https://iotvn.vn/thong-tin-lien-he-viot/
Liên hệ tư vấn – SĐT/ Zalo: 0933 364 435
Công Ty TNHH Giải Pháp IoT Việt – IOTVN

5/5 - (1 bình chọn)
Trí Cường
tricuong.le@iotvn.vn