pdm là gì

PDM là gì? Ứng dụng của Product Data Management

Trong môi trường sản xuất hiện đại, việc quản lý dữ liệu sản phẩm là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự hiệu quả và chất lượng. Product Data Management (PDM) là một hệ thống quản lý dữ liệu sản phẩm thông minh, giúp doanh nghiệp tổ chức và kiểm soát thông tin sản phẩm một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ giới thiệu về PDM, lợi ích của hệ thống PDM, dữ liệu mà nó lưu trữ và các tính năng quan trọng của phần mềm PDM.

Product Data Management (PDM) là gì?

Product Data Management (PDM) là một phương pháp và công nghệ quản lý dữ liệu sản phẩm trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ khởi đầu đến khi kết thúc. PDM tập trung vào việc thu thập, tổ chức, lưu trữ và truy xuất thông tin liên quan đến sản phẩm, nhằm đảm bảo sự hiệu quả và chất lượng trong quá trình phát triển và quản lý sản phẩm.

Đầu tiên, PDM thu thập thông tin về sản phẩm từ các nguồn khác nhau như bản vẽ kỹ thuật, tài liệu CAD, danh sách vật liệu và thành phần. Các dữ liệu này được tổ chức và lưu trữ một cách có hệ thống, giúp các bên liên quan có thể dễ dàng truy cập và tìm kiếm thông tin cần thiết.

Tiếp theo, PDM hỗ trợ việc quản lý quy trình sản xuất và thông tin liên quan. Nó giúp theo dõi và kiểm soát các bước trong quy trình sản xuất, từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất và kiểm tra chất lượng. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và sự chính xác trong quy trình sản xuất, từ đó giảm thiểu lỗi và tăng cường chất lượng sản phẩm.

pdm là gì

Lợi ích của hệ thống PDM:

Lợi ích của Hệ thống PDM không chỉ giới hạn trong việc quản lý dữ liệu sản phẩm mà còn mang lại những tác động to lớn đến hiệu suất và chất lượng của doanh nghiệp. Dưới đây là những lợi ích quan trọng mà hệ thống PDM mang lại:

  1. Tăng năng suất và hiệu quả: Hệ thống PDM cải thiện tổ chức và quản lý thông tin sản phẩm, giúp nhân viên dễ dàng tiếp cận thông tin, cải thiện hiệu suất làm việc và giảm thời gian tìm kiếm thông tin cần thiết. Tối ưu hóa quy trình và tăng cường truy cập dữ liệu giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh chóng và đưa ra quyết định.
  2. Đảm bảo chất lượng: Kiểm soát quy trình sản xuất và đảm bảo tính nhất quán trong thông tin sản phẩm. Quản lý bản vẽ kỹ thuật, danh sách vật liệu và thông tin quan trọng khác giúp giảm lỗi sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
  3. Tăng tính minh bạch: Lưu trữ thông tin về nguồn gốc và lịch sử thay đổi sản phẩm, tạo tính minh bạch trong quá trình sản xuất và quản lý sản phẩm. Thông tin chi tiết giúp xác định nguồn gốc, phát hiện và giải quyết vấn đề nhanh chóng, đảm bảo tính khả quan và đáng tin cậy của sản phẩm.
  4. Tối ưu hóa quy trình: Tự động hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất, tăng hiệu suất và giảm lỗi. Áp dụng quy tắc tự động và quản lý dữ liệu thông minh đơn giản hóa quy trình và tối ưu hóa luồng công việc, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao độ tin cậy của quy trình sản xuất.

 

Đọc thêm: SMED là gì? Vì sao cần triển khai SMED trong sản xuất?

Hệ thống PDM lưu trữ những dữ liệu data nào?

Hệ thống PDM đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý các dữ liệu liên quan đến sản phẩm. Dưới đây là những dữ liệu quan trọng mà hệ thống PDM có khả năng lưu trữ và quản lý:

Tài liệu CAD và bản vẽ kỹ thuật

PDM cho phép lưu trữ các tài liệu CAD và bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Điều này bao gồm các tệp tin thiết kế 2D và 3D, mô hình sản phẩm, tài liệu kỹ thuật chi tiết và các thông tin khác liên quan. Qua việc lưu trữ tài liệu CAD và bản vẽ kỹ thuật, hệ thống PDM đảm bảo rằng nhân viên có thể truy cập và sử dụng các thông tin này một cách dễ dàng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và cập nhật của dữ liệu.

Danh sách vật liệu và thành phần

Hệ thống PDM cũng cho phép lưu trữ thông tin về danh sách vật liệu và thành phần của sản phẩm. Điều này bao gồm thông tin về các vật liệu được sử dụng, các thành phần và phụ kiện có liên quan. Thông qua việc lưu trữ và quản lý danh sách vật liệu và thành phần, hệ thống PDM giúp đảm bảo rằng thông tin này được đồng bộ và dễ dàng truy cập, giúp nhân viên nắm bắt thông tin quan trọng về các vật liệu và thành phần cần thiết cho quy trình sản xuất và bảo trì sản phẩm.

Quy trình sản xuất và thông tin liên quan

Hệ thống PDM cung cấp khả năng lưu trữ và quản lý quy trình sản xuất và các thông tin liên quan. Điều này bao gồm các tài liệu và quy trình liên quan đến sản xuất, bao gồm các bước sản xuất, các công đoạn kiểm tra chất lượng, các quy trình kiểm soát và các thông tin quan trọng khác. Thông qua việc lưu trữ và quản lý quy trình sản xuất và thông tin liên quan, hệ thống PDM giúp đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ các quy trình sản xuất đã được đặt ra, từ đó tăng cường chất lượng và đáng tin cậy của sản phẩm.

Thông tin về nhà cung cấp và đối tác

Hệ thống PDM cũng lưu trữ thông tin liên quan đến nhà cung cấp và đối tác liên quan đến sản phẩm. Điều này bao gồm các thông tin về nhà cung cấp vật liệu, linh kiện và dịch vụ, thông tin về các đối tác cung cấp công nghệ và các thông tin khác liên quan. Qua việc lưu trữ thông tin về nhà cung cấp và đối tác, hệ thống PDM giúp đảm bảo sự truy xuất dễ dàng và chính xác đến các thông tin này, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hợp tác và quản lý mối quan hệ với các bên liên quan.

Lịch sử thay đổi và phiên bản của sản phẩm

Hệ thống PDM theo dõi lịch sử thay đổi và phiên bản của sản phẩm. Điều này cho phép lưu trữ và quản lý thông tin về các phiên bản sản phẩm, bản gốc và các phiên bản sau này, cùng với lịch sử các thay đổi được thực hiện. Thông qua việc theo dõi lịch sử thay đổi và phiên bản, hệ thống PDM giúp đảm bảo tính nhất quán và theo dõi quá trình phát triển của sản phẩm, từ đó quản lý hiệu quả các thay đổi và cung cấp các phiên bản sản phẩm đáng tin cậy.

pdm là gì

Tính năng của phần mềm PDM:

Phần mềm PDM có các tính năng quan trọng giúp quản lý và quản trị dữ liệu sản phẩm một cách hiệu quả. Dưới đây là một số tính năng của phần mềm PDM:

PDM quản lý và lưu trữ dữ liệu sản phẩm

Phần mềm PDM cho phép tổ chức và lưu trữ các dữ liệu sản phẩm một cách cấu trúc và có tổ chức. Các thông tin liên quan đến sản phẩm như tài liệu CAD, bản vẽ kỹ thuật, danh sách vật liệu và thành phần được quản lý một cách hệ thống và dễ dàng truy xuất.

Tìm kiếm và truy xuất thông tin nhanh chóng

Phần mềm PDM cung cấp tính năng tìm kiếm và truy xuất thông tin nhanh chóng. Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu sản phẩm dựa trên các tiêu chí như tên sản phẩm, số phiên bản, từ khóa hoặc các thuộc tính khác. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết.

Quản lý quy trình và luồng công việc

Phần mềm PDM hỗ trợ quản lý quy trình và luồng công việc liên quan đến sản phẩm. Người dùng có thể thiết lập và quản lý các quy trình làm việc, định rõ các bước, người tham gia và trạng thái của công việc. Điều này giúp tăng cường sự tổ chức và hiệu quả trong quy trình làm việc.

Kiểm soát phiên bản và lịch sử thay đổi

Phần mềm PDM hỗ trợ kiểm soát phiên bản và lưu trữ lịch sử thay đổi của sản phẩm. Các phiên bản và thay đổi được theo dõi, ghi lại và lưu trữ một cách có hệ thống. Điều này giúp người dùng theo dõi quá trình phát triển của sản phẩm, quản lý các phiên bản khác nhau và xem lại lịch sử thay đổi.

Chia sẻ thông tin và hợp tác nhóm

Phần mềm PDM cho phép chia sẻ thông tin sản phẩm và hợp tác nhóm một cách dễ dàng và an toàn. Người dùng có thể chia sẻ dữ liệu sản phẩm với các thành viên khác trong nhóm làm việc, cho phép họ cùng truy cập, xem và chỉnh sửa dữ liệu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác và làm việc nhóm.

Đảm bảo tính bảo mật và phân quyền truy cập

Phần mềm PDM đảm bảo tính bảo mật và phân quyền truy cập đối với dữ liệu sản phẩm. Người dùng có thể thiết lập các quyền truy cập và phân quyền cho từng người dùng, đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập và chỉnh sửa dữ liệu nhất định.

Đọc thêm: Quy tắc 4M là gì? Các phương pháp cải thiện 4M

Nếu thiếu PDM sẽ như thế nào?

  1. Tổ chức dữ liệu kém hiệu quả: Thiếu PDM, thông tin sản phẩm có thể được lưu trữ và quản lý bằng cách truyền thống. Gây ra việc mất dữ liệu, trùng lặp thông tin, hoặc khó khăn trong việc tìm kiếm và truy xuất thông tin cần thiết.
  2. Sự không đồng nhất trong quy trình làm việc: Các quy trình sản xuất và quản lý sản phẩm có thể trở nên không đồng nhất và thiếu sự kiểm soát trong quy trình chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất. Sẽ gây ra sản phẩm lỗi và không hài lòng của khách hàng.
  3. Mất thời gian và công sức trong tìm kiếm thông tin: Việc tìm kiếm thông tin sản phẩm có thể trở nên rất mất thời gian và công sức. Nhân viên sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm tài liệu, bản vẽ kỹ thuật hoặc thông tin sản phẩm cần thiết, dẫn đến sự trễ hạn trong các quy trình làm việc và quản lý sản phẩm.
  4. Khó khăn trong việc hợp tác và chia sẻ thông tin: Việc chia sẻ thông tin sản phẩm và làm việc nhóm có thể trở nên khó khăn. Gây ra sự chậm trễ trong quy trình làm việc đội nhóm, không hiệu quả và có thể dẫn đến sai sót do thông tin không được cập nhật đồng nhất.
  5. Tiềm ẩn lỗi sản phẩm và sự không hài lòng của khách hàng: Việc thiếu kiểm soát và quản lý dữ liệu sản phẩm có thể gây ra lỗi sản phẩm và không đáp ứng được yêu cầu chất lượng của khách hàng.

 

Đọc thêm: Giải pháp quản lý và điều hành sản xuất – Hiển thị và tối ưu quy trình sản xuất

Giải pháp Production Monitoring để quản lý quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm

Phát triển và cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp IoT Việt – IOTVN, giải pháp Production Monitoring là một hệ thống theo dõi sản xuất tích hợp IoT độc đáo. Hệ thống không chỉ tự động thống kê và hiển thị các chỉ số sản xuất theo thời gian thực, mà còn mang đến tính chân thực và đáng tin cậy. Hệ thống là một trợ thủ đắc lực cho quản lý và ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế, giúp tối ưu hóa hiệu suất sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với giải pháp Production Monitoring của chúng tôi, việc tạo và theo dõi đơn hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể quản lý lệnh sản xuất, theo dõi hiệu suất của các thiết bị sản xuất trong thời gian thực và nhận thông báo ngay lập tức về thời gian dừng máy và nhu cầu bảo trì. Điều hấp dẫn là bạn sẽ có một bảng điều khiển cá nhân hóa, giao diện thân thiện và chuyên nghiệp. Hơn nữa, hệ thống này còn giúp bạn quản lý mã hàng và tự động ghi nhận sản lượng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể.

Đọc thêm: Industrial Internet of Things (IIoT): Khái niệm IIoT, lợi ích và ứng dụng

Kết

Product Data Management (PDM) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý thông tin sản phẩm, từ tài liệu CAD đến danh sách vật liệu và quy trình sản xuất. Hệ thống PDM tối ưu hóa năng suất, đảm bảo tính nhất quán và chất lượng sản phẩm. Nó cung cấp tính minh bạch, theo dõi lịch sử thay đổi, và cho phép hợp tác nhóm dễ dàng. Hơn nữa, PDM đảm bảo tính bảo mật thông tin và phân quyền truy cập, giúp doanh nghiệp duy trì sự cạnh tranh trong môi trường sản xuất hiện đại. Tham khảo ngay giải pháp Production Monitoring của IOTVN để có cải tiến quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp bạn.

Tìm hiểu các giải pháp của IOTVN tại đây: https://iotvn.vn/
Đăng ký demo: https://iotvn.vn/thong-tin-lien-he-viot/
Liên hệ tư vấn – SĐT/ Zalo: 0933 364 435
Công Ty TNHH Giải Pháp IoT Việt – IOTVN

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận