Tối ưu hóa với barcode/RFID

Hệ thống giải pháp IoT giám sát năng suất công nhân dễ dàng theo dõi và đánh giá năng suất làm việc của công nhân từ xa, tăng tốc độ và hiệu quả công việc.
VIOT Đối tác dịch vụ R&D IoT đáng tin cậy của bạn

tức thì khi áp dụng hệ thống quản lý WIP và kho với barcode/RFID

Giải pháp dựa trên mã vạch/RFID của VIOT dành cho khu vực WIP và quản lý kho hàng có thể cải thiện đáng kể hiệu quả và năng suất của dây chuyền sản xuất của bạn.

Giảm chi phí vận hành

Giảm chi phí vận hành bằng cách giảm thiểu lãng phí, cải thiện độ chính xác của hàng tồn kho và tối ưu hóa dây chuyền sản xuất của bạn.

Tăng hiệu quả và năng suất

Loại bỏ kiểm kho thủ công, cho phép nhóm của bạn tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi của họ, từ đó nâng cao hiệu quả và năng suất.

Tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng

Cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng, nhanh chóng xác định và giải quyết vấn đề tiềm ẩn trong dây chuyền sản xuất.

Theo dõi hàng tồn kho theo thời gian thực

Theo dõi chính xác hàng tồn kho theo thời gian thực, đảm bảo luôn có nguyên vật liệu và linh kiện cần thiết cho dây chuyền sản xuất.

của hệ thống quản lý WIP và kho với barcode/RFID

Phân tích nâng cao

Báo cáo phân tích chi tiết cho phép nhà máy đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa dây chuyền sản xuất.

Tích hợp với các hệ thống hiện có

Tích hợp liền mạch, dễ dàng triển khai mà không làm gián đoạn quy trình công việc hiện tại.

Khả năng mở rộng dễ dàng

Giải pháp phát triển cùng với nhà máy và thích ứng với những thay đổi trong nhu cầu quản lý trong tương lai.

Hiệu quả về chi phí

Hiệu quả về chi phí cho các giải pháp quản lý hàng tồn kho truyền thống, cho phép bạn tiết kiệm tiền và tăng khả năng sinh lời mà không làm giảm hiệu suất.

Giải pháp IoTcho doanh nghiệp có số lượng công nhân đông đảo

Cung cấp một cách tiếp cận toàn diện và dựa trên dữ liệu để giám sát và cải thiện năng suất của công nhân trong môi trường nhà máy. Giải pháp IoT của VIOT được hỗ trợ bởi nhiều công nghệ tiên tiến cho phép theo dõi và giám sát chính xác năng suất của công nhân.

Thu thập dữ liệu liên quan đến WIP

Theo dõi chính xác WIP, bao gồm quá trình vận chuyển tới kho, trạng thái được lưu trữ, trạng thái dự trữ, vận chuyển tới công cụ, tải tại công cụ, bắt đầu và kết thúc quy trình, dỡ hàng khỏi công cụ và vận chuyển trở lại kho.

Tối ưu hóa quản lý WIP và kho với barcode/RFID viot
Tối ưu hóa quản lý WIP và kho với barcode/RFID viot

Nhận dạng vật liệu chính xác

Sử dụng công nghệ RFID để nhận dạng vật liệu chính xác, không chỉ theo dõi các lô hàng và tấm mỏng mà còn cả các mặt hàng lâu bền, vật phẩm tiêu hao, người dùng, công cụ, cổng tải.

Nhận dạng vật liệu chính xác

Sử dụng công nghệ RFID để nhận dạng vật liệu chính xác, không chỉ theo dõi các lô hàng và tấm mỏng mà còn cả các mặt hàng lâu bền, vật phẩm tiêu hao, người dùng, công cụ, cổng tải.

Tối ưu hóa quản lý WIP và kho với barcode/RFID viot

Đánh giá kết quả xử lý lô

Đánh giá tự động kết quả xử lý lô, hợp lý hóa việc kiểm soát chất lượng và giảm rủi ro sai sót.

Tối ưu hóa quản lý WIP và kho với barcode/RFID viot
Tối ưu hóa quản lý WIP và kho với barcode/RFID viot

Quyết định định tuyến cho vật liệu trong sản xuất

Định tuyến cho vật liệu trong sản xuất, bao gồm quyết định lưu giữ, chiến lược lấy mẫu đo lường, kịch bản làm lại, chiến lược kiểm tra và tái thẩm định công cụ, quyết định luồng thay thế và kịch bản xuất lô tự động.

Quyết định định tuyến cho vật liệu trong sản xuất

Định tuyến cho vật liệu trong sản xuất, bao gồm quyết định lưu giữ, chiến lược lấy mẫu đo lường, kịch bản làm lại, chiến lược kiểm tra và tái thẩm định công cụ, quyết định luồng thay thế và kịch bản xuất lô tự động.

Tối ưu hóa quản lý WIP và kho với barcode/RFID viot

Quản lý và kiểm soát thiết lập/khả năng tài nguyên

Quản lý và kiểm soát các khả năng và thiết lập tài nguyên, bao gồm kiểm tra chất lượng, đánh giá lại chất lượng, khả năng công cụ và chuyển đổi thiết lập cũng như trực quan hóa trạng thái WIP.

Tối ưu hóa quản lý WIP và kho với barcode/RFID viot

Hệ thống quản lý WIP và kho của IoTVN hợp lý hóa việc quản lý hàng tồn kho, tối ưu hóa sản xuất và cung cấp thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu.