Giải pháp Made in Việt Nam

Hệ thống MES tích hợp IoT cùng kinh nghiệm triển khai vận hành thực tế Nhà máy thông minh Smart Factory tại Việt Nam.

Tính năng hệ thống MES tích hợp IoT

Tính năng hệ thống MES tích hợp IoT

Hiệu quả khi ứng dụng hệ thống MES tích hợp IoT

Phòng tránh rủi ro

  • Giảm rủi ro về chất lượng sản phẩm

  • Nâng cao độ tin cậy về tuân thủ giao hàng

  • Nâng cao dịch vụ khách hàng

Nâng cao hiệu suất

  • Giảm thời gian chờ hàng (lead time) sản xuất

  • Duy trì Stock/ WIP thấp

  • Giảm lỗi sản phẩm, nâng cao tỷ lệ tuân thủ quy định

  • Cung cấp thông tin tình trạng sản xuất từ đầu vào nguyên liệu đến lúc ship hàng

Gia tăng lợi ích

  • Hỗ trợ đưa ra quyết định tối ưu ngay tại nơi sản xuất theo thời gian thực

  • Giảm chi phí hoạt động sản xuất

  • Tăng hiệu quả đầu tư

Giải pháp của VIOT

VEDGE - Nền tảng IoT Platform

Nền tảng IoT Platform kết nối máy móc, thiết bị, cảm biến hỗ trợ đa chuẩn kết nối công nghiệp, khả năng tùy biến cao, giúp giảm chi phí đầu tư phần cứng và phần mềm thu thập dữ liệu, đáp ứng được các yêu cầu khác nhau của khách hàng trên một nền tảng duy nhất, dễ dàng tích hợp hệ thống ERP, MRP, WMS, MES, EAM, LIMS, QMS, CMMS, APS. Hỗ trợ đa dạng các giao thức truyền thông Modbus, RS232, RS485, TCP/IP, Bacnet, OPC UA, ProfiBus, ProfiNet, MQTT, HTTP, REST API.

VMES - Hệ thống MES tích hợp IoT

Hệ thống MES điều hành và theo dõi sản xuất thời gian thực tích hợp IoT. VMES số hóa các hoạt động điều hành sản xuất và tự động hóa thu thập dữ liệu máy móc, quản lý lịch sử công việc, hàng lỗi, nắm bắt tiến độ, lưu thông hàng hóa, tình trạng sản xuất, kiểm soát mọi thông tin tại nơi sản xuất theo thời gian thực, cải thiện công đoạn sản xuất, đưa ra quyết định tối ưu vận hành sản xuất.

Hệ thống theo dõi sản xuất tích hợp IoT

VIOT Asset+ là Giải pháp giám sát tình trạng tài sản hoặc thiết bị dựa trên Công nghệ IoT công nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng áp dụng các quy trình giám sát kỹ thuật số và bảo trì phòng ngừa. Giải pháp cung cấp sự tự do hoàn toàn để theo dõi và phân tích bất kỳ thông số sức khỏe quan trọng nào theo nhu cầu của bạn. VIOT Asset + là một Giải pháp Edge và AI được kết hợp với nhau dành cho bạn.

Hệ thống theo dõi máy tích hợp IoT

Hệ thống MES điều hành và theo dõi sản xuất thời gian thực tích hợp IoT. VMES số hóa các hoạt động điều hành sản xuất và tự động hóa thu thập dữ liệu máy móc, quản lý lịch sử công việc, hàng lỗi, nắm bắt tiến độ, lưu thông hàng hóa, tình trạng sản xuất, kiểm soát mọi thông tin tại nơi sản xuất theo thời gian thực, cải thiện công đoạn sản xuất, đưa ra quyết định tối ưu vận hành sản xuất.

Khách Hàng Nổi Bật

“Sau nhiều năm vận hành và phát triển hệ thống điều hành sản xuất tại Samsung, chúng tôi mong muốn đem những kinh nghiệm này áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam một giải pháp nhà máy thông minh với chi phí hợp lý nhất.”

Lê Trí Cường
CTO & Co-Founder

Giải pháp nhà máy thông minh phù hợp nhất cho SME