Tại sao nên áp dụng hệ thống MES Cloud vào quy trình vận hành?

Khi hoạt động sản xuất trở thành một hoạt động kinh doanh toàn cầu và phức tạp hơn, việc quản lý tích hợp khách hàng và kết nối các hoạt động phân tán về mặt địa lý ngày càng trở nên khó khăn. Các nhà máy sản xuất cần một hệ thống kiểm soát sản xuất tập trung có thể được truy cập vượt ra ngoài ranh giới. Do đó, các nhà máy sản xuất  áp dụng hệ thống MES Cloud (Hệ thống thực thi sản xuất) để làm cho tất cả các hoạt động của họ hiệu quả hơn. Các giải pháp MES Cloud đã được ngành sản xuất áp dụng trong những năm gần đây do mức đầu tư được giảm thiểu, ROI nhanh hơn và khả năng tiếp cận tốt hơn.

Hệ thống MES Cloud là gì?

Hệ thống MES Cloud (hệ thống thực thi sản xuất) có nghĩa là toàn bộ ứng dụng và chức năng, lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu và sao lưu dữ liệu của nó hoàn toàn đều có sẵn đầy đủ như một hệ thống trung tâm trên Cloud. Giải pháp hệ thống MES Cloud kết nối sàn sản xuất với toàn bộ hệ thống kinh doanh của bạn, tăng khả năng hiển thị trên tất cả các nhà máy. Các nhà máy sản xuất hiện đang sử dụng công nghệ này để hợp lý hóa hoạt động của họ bằng cách tích hợp các quy trình sản xuất của họ với hệ sinh thái quản lý và nhà cung cấp của họ bằng cách:

Giải pháp hệ thống MES Cloud kết nối sản phẩm sàn với toàn bộ hệ thống kinh doanh của bạn, tăng khả năng hiển thị trên tất cả các nhà máy. Các nhà máy sản xuất hiện đang sử dụng công nghệ này để hợp lý hóa hoạt động của họ bằng cách phân tích các quy trình sản xuất của họ với hệ thống sinh thái quản lý và nhà cung cấp của họ bằng cách:

  • Phục vụ khách hàng hiệu quả hơn.
  • Nắm bắt các khả năng của số hóa.
  • Thích ứng với thị trường bằng cách thiết lập quy trình chất lượng và tài sản thông minh.

Hệ thống Mes Cloud

Sự ra đời của điện toán đám mây đã kích hoạt nền tảng sản xuất tích hợp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của các nhà máy sản xuất. MES Cloud cung cấp thông tin chuyên sâu về quá trình thực thi, chất lượng, sản xuất, thông báo bảo trì tài sản và tích hợp ERP. Việc tích hợp các hệ thống MES trên đám mây với các nhà máy thông minh cho phép sản xuất liền mạch với khả năng hiển thị từ đầu đến cuối được hỗ trợ bởi các phân tích sản xuất nâng cao. Các giải pháp MES Cloud hiện đại vốn đã được tích hợp máy thông qua IoT, quy trình kiểm soát chất lượng, ERP/MRP và các ứng dụng đám mây khác.

Việc hợp nhất các hệ thống MES trên đám mây với các nhà máy thông minh cho phép sản xuất liền mạch với khả năng hiển thị từ đầu đến cuối được hỗ trợ bởi các phân tích sản xuất nâng cao. Giải pháp MES Cloud hiện đại vốn được tích hợp máy thông qua IoT, quy trình kiểm soát chất lượng, ERP/MRP và các ứng dụng đám mây khác.

MES Cloud là một hệ thống kinh doanh tập trung cho các hoạt động sản xuất hiện đại, giúp tất cả người dùng trong nhà máy có thể kết nối, cộng tác và thực hiện các hoạt động sản xuất một cách liền mạch.

Tại sao MES Cloud lại quan trọng đối với nhà máy sản xuất ?

Mục đích của phần mềm MES trên đám mây là hợp lý hóa, mô đun hóa và thực hiện các đơn đặt hàng sản xuất trong thời gian thực. MES Cloud tập trung vào nhiều lĩnh vực chức năng như quản lý vòng đời sản phẩm, lập kế hoạch tài nguyên, xử lý đơn hàng, phân tích sản xuất và giám sát hiệu quả thiết bị tổng thể. Các hệ thống này chủ yếu được sử dụng như các hệ thống độc lập, nhưng cũng ngày càng được tích hợp với hệ thống ERP (Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp) và MES để cải thiện năng suất và giảm thời gian chu kỳ sản xuất tổng thể. Những tiến bộ công nghệ trong MES Cloud giúp tận dụng và tích hợp dữ liệu được kết nối một cách nhanh chóng.

Các hệ thống chủ yếu này được sử dụng như các hệ thống độc lập, nhưng ngày càng được tích hợp với các hệ thống ERP (Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp) và MES để cải thiện chức năng và giảm thời gian chu kỳ sản xuất xuất tổng thể. Những tiến bộ công nghệ trong MES Cloud giúp tận dụng và tổng hợp dữ liệu được kết nối một cách nhanh chóng.

Hệ thống MES Cloud so với MES On-premises

Trong các ngành công nghiệp trước thời đại Cloud, các hệ thống ERP/MRP tại chỗ được sử dụng rộng rãi cho các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, ERP/MRP không cung cấp các khả năng cần thiết để số hóa các hoạt động của nhà máy. MES cung cấp khả năng lập kế hoạch sản xuất và theo dõi thực hiện đơn hàng độc đáo để quản lý tốt hơn khu vực kho của bạn. Do tính chất của các yêu cầu vật chất trong nhà máy, MES sẽ được triển khai dưới dạng phần mềm.

MES cung cấp khả năng lập kế hoạch sản xuất kế hoạch và theo dõi thực hiện đơn hàng độc đáo để quản lý tốt hơn khu vực kho của bạn. Do tính chất của các yêu cầu vật chất trong nhà máy, MES sẽ được khai thác dưới dạng phần mềm.

MES on-premises thiết lập các thiết bị và công cụ cần thiết tại thời điểm sử dụng, trong khi MES Cloud thiết lập thiết bị hỗ trợ tại chỗ nhưng tích hợp dữ liệu và phân tích vào đám mây để cung cấp các chỉ số hiệu suất tốt hơn. MES on-premises được tường lửa của công ty coi là an toàn hơn, nhưng chúng cũng cản trở khả năng hiển thị dữ liệu cho các hoạt động toàn cầu. Hệ thống MES Cloud cung cấp các khả năng quản lý dữ liệu tập trung và bảo mật dữ liệu nâng cao thông qua cơ sở hạ tầng đám mây công nghiệp tiên tiến.

Hệ thống Mes Cloud

Lợi ích của MES Cloud so với MES On-premises

Với sự tiến bộ của công nghệ điện toán đám mây trong những năm gần đây, hầu hết các nhà sản xuất đang chuyển sang các giải pháp MES trên đám mây giúp tập trung hóa các hoạt động sản xuất bằng cách kết nối tất cả các chức năng của nhà máy một cách hiệu quả hơn. MES Cloud hỗ trợ lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu tập trung giúp giám sát và tối ưu hóa các hoạt động khác nhau, ở từng bước sản xuất và điều phối tất cả các quy trình trong thời gian thực từ mọi nơi.

MES Cloud hỗ trợ lưu trữ và tập dữ liệu trực quan hóa trung gian giúp giám sát và tối ưu hóa các hoạt động khác nhau, theo từng bước sản xuất và điều phối tất cả các quy trình trong thời gian thực từ mọi nơi.

Dưới đây là một số lợi ích của Cloud MES so với các giải pháp MES tại chỗ:

Hệ thống Mes Cloud

Tính linh hoạt và khả năng mở rộng:

Một nhà máy sản xuất số hóa tạo ra dữ liệu quy mô lớn cần được lưu trữ và xử lý để phân tích kinh doanh tốt hơn. MES Cloud giải quyết vấn đề lưu trữ và xử lý dữ liệu mà không cần đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng. MES được lưu trữ trên đám mây có thể mở rộng nhanh hơn với cơ sở hạ tầng tự động thay đổi quy mô gốc trên đám mây và ít thời gian ngừng hoạt động hơn để đáp ứng các yêu cầu về tính sẵn sàng cao.

MES được lưu trữ trên đám mây có thể mở rộng nhanh hơn với cơ sở hạ tầng tự động thay đổi quy định gốc trên đám mây và ít thời gian liên tục hoạt động hơn để đáp ứng các yêu cầu về tính sẵn sàng cao.

Cập nhật phần mềm tự động:

Các nhà cung cấp MES Cloud đang cung cấp MES dưới dạng Phần mềm dưới dạng Dịch vụ được cập nhật liên tục thông qua các bản phát hành cải tiến liên tục mà không có thời gian ngừng hoạt động, các dịch vụ quản trị, giám sát và sao lưu ứng dụng dễ dàng.

Đầu tư thấp hơn:

MES on-premises yêu cầu đầu tư vốn lớn để triển khai cơ sở hạ tầng phần cứng cần thiết và chi phí triển khai. Nó cũng yêu cầu 50% vốn đầu tư dưới dạng OPEX để quản lý cơ sở hạ tầng để có tính sẵn sàng cao. Mặc dù phần mềm MES Cloud yêu cầu đầu tư vốn thấp hoặc trả tiền cho dịch vụ của bạn được cung cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp. Điều này giúp các nhà sản xuất tiết kiệm được CAPEX và OPEX rất lớn trong việc áp dụng giải pháp MES hiện đại.

Mặc dù phần mềm MES Cloud yêu cầu đầu tư thấp hoặc trả tiền cho dịch vụ của bạn được cung cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp. Điều này giúp các nhà sản xuất tiết kiệm được CAPEX và OPEX rất lớn trong việc áp dụng giải pháp MES hiện đại.

Bảo mật cao hơn:

MES on-premises yêu cầu các chuyên gia bảo mật quản lý các thách thức bảo mật ngày càng tăng, trong khi các nhà cung cấp MES dựa trên đám mây cung cấp dữ liệu sẵn có và bảo mật cấp truy cập để bảo mật ứng dụng từ đầu đến cuối. Tính năng bảo mật DDoS (từ chối dịch vụ phân tán) và AES (Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao) nâng cao do các dịch vụ đám mây cung cấp sẽ bổ sung thêm sức mạnh để bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp và hứa hẹn sự thoải mái hơn.

Tính năng bảo mật DDoS (từ chối dịch vụ phân tán) và AES (Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao) nâng cao các dịch vụ đám mây cung cấp sẽ bổ sung thêm sức mạnh để bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp và hẹn hò thoải mái hơn.

Bảo trì thấp hơn:

MES on-premises yêu cầu các nỗ lực tài nguyên Công nghệ thông tin liên tục như sao lưu và khôi phục hàng ngày, hỗ trợ người dùng, thực hành khắc phục thảm họa, nâng cấp bản phát hành và khả năng quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu (hệ thống làm mát, sao lưu điện và kiểm soát truy cập). Với MES Cloud, các tài nguyên và chi phí công nghệ thông tin của Doanh nghiệp có thể được tiết kiệm đáng kể do nhà cung cấp dịch vụ đám mây quản lý việc bảo trì và cập nhật MES.

Với MES Cloud, tài nguyên và chi phí công nghệ thông tin của Doanh nghiệp có thể được tiết lộ đáng kể do nhà cung cấp dịch vụ đám mây quản lý việc làm bảo trì và cập nhật MES.

Ra quyết định nhanh hơn:

MES Cloud cung cấp quyền truy cập thời gian thực vào dữ liệu hiệu suất của nhà máy, giúp đưa ra quyết định sáng suốt, cho phép các công ty phản ứng nhanh hơn với nhu cầu thị trường hoặc thay đổi sở thích của người tiêu dùng. Việc triển khai các chương trình MES trên đám mây sẽ nhanh chóng tối ưu hóa việc ra quyết định theo thời gian thực trên nhiều cơ sở.

Việc triển khai các chương trình MES trên đám mây đám mây sẽ nhanh chóng tối ưu hóa việc ra quyết định theo thời gian thực hiện trên nhiều cơ sở.

Yêu cầu giải pháp Cloud MES

Theo báo cáo mới nhất của IoT Analytics , ”sự thâm nhập Cloud của Hệ thống thực thi sản xuất sẽ tăng lên, với MES Cloud được dự báo sẽ trở thành thị trường trị giá 2,34 tỷ đô la vào năm 2026” . Các nhà sản xuất đang áp dụng các giải pháp MES Cloud vì nó cho phép họ tận dụng các công nghệ mới nhất và mang lại khả năng mở rộng tốt hơn so với các hệ thống MES on-premises.Các nhà sản xuất đang áp dụng giải pháp MES Cloud vì nó cho phép họ tận dụng các công nghệ mới nhất và mang lại khả năng mở rộng tốt hơn so với các hệ thống MES tại chỗ.

Một trong những lý do chính cho việc áp dụng các giải pháp MES Cloud ngày càng tăng là bởi mong muốn của các nhà máy sản xuất toàn cầu nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh và hoạt động của họ thông qua các hệ thống tích hợp hơn trong việc cung cấp thông tin hoặc dữ liệu được kết nối cũng như mang lại sự minh bạch và kiểm soát hoàn toàn trong hoạt động. Sự gia tăng các hoạt động sản xuất nhằm để sản xuất hàng loạt và cải thiện chất lượng đang thúc đẩy nhu cầu về Đám mây Hệ thống Thực thi Sản xuất.

Trong công việc việc cung cấp thông tin hoặc dữ liệu được kết nối cũng như mang lại sự minh bạch và kiểm soát hoàn toàn trong hoạt động. Sự gia tăng các hoạt động sản xuất nhằm mục đích sản xuất hàng loạt và cải thiện chất lượng đang kết thúc như cầu về Hệ thống đám mây thực thi Sản xuất.

Nhu cầu ngày càng tăng của hệ thống MES Cloud đối với quy trình sản xuất thể hiện rõ trong các ngành như hàng không vũ trụ, kim loại, nhựa, điện tử, dược phẩm, v.v.

VMes – MES thông minh trên đám mây công nghiệp

VMES là Hệ thống thực thi sản xuất thông minh trên nền tảng đám mây giúp các nhà sản xuất số hóa việc thực hiện sản xuất và tự động hóa các hoạt động của nhà máy. Đó là một giải pháp phần mềm sản xuất thân thiện với người dùng để cho phép cấu hình nhanh thiết lập tổ chức nhà máy. Giải pháp VMES không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật để vận hành, không cần tải xuống hoặc cài đặt. Nó đi kèm với một hệ thống thực thi sản xuất dựa trên Data được tích hợp sẵn phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với một giải pháp nhà máy thông minh hoàn chỉnh. VMES được cung cấp bởi Đám mây công nghiệp, do đó nó tự nhiên hỗ trợ tích hợp máy thông qua kết nối IoT, giúp tự động hóa sản xuất.

Giải pháp VMES không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật để vận hành mạng lưới, không cần tải xuống hoặc cài đặt. Nó đi kèm với một hệ thống thực thi sản xuất dựa trên Dữ liệu được tích hợp sẵn các dịch vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với một giải pháp nhà máy thông minh hoàn chỉnh. VMES được cung cấp bởi Đám mây công nghiệp, do đó nó tự nhiên Hỗ trợ tích hợp máy thông qua kết nối IoT, giúp tự động hóa sản xuất.

Hệ thống Mes Cloud

VMES là lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ công ty sản xuất nào đang tìm kiếm giải pháp tối ưu hóa sản xuất thông qua MES đám mây.

Để biết thêm về  VMES, hãy truy cập hệ thống MES.

Đánh giá bài post này
Trí Cường
tricuong.le@iotvn.vn