Giá thành sản xuất là gì

Giá thành sản xuất: Khái niệm, phân loại và phương pháp tính

Chào mừng bạn đến với bài viết về “Giá thành sản xuất”. Chúng ta sẽ cùng tiến vào từng khía cạnh của đề tài này, từ những ý nghĩa cơ bản đến các phân loại và phương pháp tính toán, giúp bạn hiểu rõ hơn về một khía cạnh vô cùng quan trọng trong quản lý sản xuất. Nắm bắt được vai trò quan trọng của khái niệm này trong quá trình sản xuất

Giá thành sản xuất và tầm quan trọng của quản lý giá thành sản xuất

Giá thành sản xuất là gì?

Trong môi trường kinh doanh phức tạp hiện nay, việc hiểu rõ khái niệm “giá thành sản xuất” là nền tảng quan trọng. Đơn giản, đó là số tiền bạn phải chi trả để sản xuất một đơn vị sản phẩm. Tuy nhiên, giá thành này không chỉ bao gồm chi phí nguyên liệu và lao động, mà còn phải tính đến những yếu tố gián tiếp như quản lý, vận chuyển, và các chi phí khác. Việc hiểu rõ về khái niệm này giúp bạn xác định giá bán hợp lý và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Tầm quan trọng của công tác quản lý giá thành sản xuất

Quản lý giá thành sản xuất không chỉ đơn thuần là việc tính toán con số, mà còn định hình chiến lược kinh doanh và quản lý hiệu quả. Bằng cách nắm vững, bạn có thể:

 • Xác định giá bán hợp lý: Hiểu rõ về giá thành giúp bạn xác định mức giá bán sao cho cả doanh nghiệp và khách hàng đều hài lòng. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo lợi nhuận bền vững và tạo lòng tin từ khách hàng.
 • Tối ưu hóa hoạt động sản xuất: Hiểu rõ chi phí từng khâu sản xuất giúp bạn tìm ra các khả năng tối ưu hóa, giảm thiểu lãng phí và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.
 • Quyết định sản xuất: Dựa trên giá thành sản xuất, bạn có thể đưa ra quyết định liệu có nên sản xuất một dòng sản phẩm mới hay ngừng sản xuất sản phẩm không còn hiệu quả.
Giá thành sản xuất là gì

Giá thành sản xuất là gì?

Cấu thành và phân loại giá thành sản xuất

Cấu thành giá thành sản xuất

Để có cái nhìn tổng quan về giá thành sản xuất, chúng ta cần phải phân tích chi tiết các yếu tố cấu thành nó. Các yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tổng số tiền bạn phải chi trả để sản xuất một đơn vị sản phẩm. Dưới đây là một số yếu tố chính:

 • Chi phí nguyên liệu: Đây là số tiền bạn cần trả để mua các nguyên liệu và thành phẩm cần thiết cho quá trình sản xuất. Có thể là các nguyên liệu thô, thành phẩm phụ, hoặc thành phẩm chính của sản phẩm cuối cùng.
 • Chi phí lao động: Yếu tố này bao gồm các khoản lương bạn phải trả cho công nhân viên tham gia vào quá trình sản xuất. Gồm các khoản trợ cấp và các khoản tiền thưởng liên quan đến hiệu suất làm việc.
 • Chi phí vận chuyển: Đây là chi phí liên quan đến việc di chuyển nguyên liệu từ nguồn cung ứng đến nơi sản xuất, và sau đó di chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến điểm bán hàng hoặc kho lưu trữ.
 • Chi phí quản lý: Yếu tố này bao gồm các chi phí liên quan đến việc quản lý toàn bộ quá trình sản xuất. Có thể là chi phí của các bộ phận quản lý, chi phí nghiên cứu và phát triển, cũng như các chi phí đưa ra quyết định và giám sát sản xuất.
 • Chi phí hỗ trợ khác: Đây là các khoản chi phí khác không thuộc vào các danh mục trên, nhưng vẫn ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Ví dụ, chi phí tiết kiệm năng lượng, bảo trì thiết bị và các chi phí khác để duy trì hoạt động sản xuất.

Giá thành sản xuất bao gồm những gì?

Trong khi chúng ta đã liệt kê các yếu tố cấu thành ở phần trước, thực tế giá thành sản xuất bao gồm một loạt các yếu tố phức tạp hơn. Dưới đây là những yếu tố quan trọng mà bạn cần xem xét:

 • Chi phí trực tiếp: Những chi phí có liên quan trực tiếp đến sản phẩm. Ví dụ: nguyên liệu, thành phẩm phụ, lương công nhân trực tiếp tham gia sản xuất. Đây là những khoản chi phí rõ ràng và dễ theo dõi.
 • Chi phí gián tiếp: Những chi phí không trực tiếp liên quan đến việc sản xuất cụ thể của một sản phẩm. Gồm các chi phí quản lý, marketing, chi phí hỗ trợ khác và những chi phí khác có thể phân bổ cho nhiều sản phẩm khác nhau.
 • Chi phí cố định: Những chi phí không thay đổi dù bạn sản xuất nhiều hay ít sản phẩm. Ví dụ, chi phí thuê mặt bằng, một số chi phí cố định như lương của nhân viên quản lý không phụ thuộc vào sản lượng sản xuất.
 • Chi phí biến đổi: Đây là những chi phí biến đổi tùy thuộc vào mức sản xuất. Khi sản xuất tăng, chi phí này tăng theo và ngược lại. Ví dụ, chi phí điện năng, nhiên liệu, v.v.
 • Chi phí tác động không rõ ràng: Ngoài các yếu tố trên, còn có những chi phí khó xác định rõ ràng và có thể ảnh hưởng đến giá thành. Điều này có thể là các chi phí liên quan đến sự biến đổi trong thị trường, rủi ro kinh doanh, và các yếu tố không dễ dàng đo lường.

Phân loại giá thành theo thời gian

Trong việc phân loại giá thành, chúng ta có thể chia thành ba phương pháp chính:

 • Phân loại giá thành kế hoạch: Dựa trên việc dự đoán các yếu tố chi phí trong tương lai, phương pháp này cho phép tính toán giá thành dựa trên kế hoạch chi phí.
 • Phân loại giá thành định mức: Thường dùng trong quá trình sản xuất hàng loạt, phương pháp này dựa vào các tiêu chuẩn định mức trước đó để tính toán giá thành.
 • Phân loại giá thành thực tế: Dựa vào dữ liệu thực tế thu thập được sau quá trình sản xuất, phương pháp này giúp tính toán giá thành dựa trên dữ liệu thực tế.

Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán

 • Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ: Phân loại này tính toàn bộ chi phí liên quan đến việc sản xuất một sản phẩm, bao gồm cả các chi phí nguyên liệu, lao động, quản lý và khác.
 • Giá thành sản xuất theo biến phí: Phương pháp này tập trung vào chi phí nguyên liệu và lao động cố định, dựa trên việc sản xuất một số lượng nhất định của sản phẩm.
Giá thành sản xuất

Giá thành sản xuất

Cách tính giá thành sản xuất

Cách tính giá thành trực tiếp

Cách tính này tập trung vào việc tính toán các chi phí trực tiếp liên quan đến sản xuất. Điều này bao gồm lương của công nhân, nguyên liệu và các chi phí trực tiếp khác. Cách tính này thường dùng trong các ngành sản xuất đơn giản và dễ tính toán.

Cách tính giá thành theo hệ số

Phương pháp này đưa ra một hệ số dựa trên những yếu tố như quy mô sản xuất, khả năng tối ưu hóa, và yêu cầu của thị trường. Hệ số này được áp dụng vào giá thành cơ bản để tính toán giá thành cuối cùng.

Cách tính giá thành theo định mức

Dựa vào định mức sản xuất, phương pháp này xác định giá bằng cách tính toán chi phí theo đơn vị sản phẩm. Đây thường là phương pháp linh hoạt và phù hợp với nhiều ngành công nghiệp.

Cách tính giá bằng cách trừ sản phẩm phụ

Phương pháp này áp dụng trong các ngành sản xuất có sản phẩm phụ hoặc tạo ra sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất chính. Giá thành sản phẩm chính sẽ trừ đi giá trị sản phẩm phụ để tính toán.

Cách tính giá thành theo đơn đặt hàng

Phương pháp này dựa vào đơn đặt hàng cụ thể, tính toán chi phí sản xuất dựa trên yêu cầu của đơn hàng. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và khả năng đáp ứng nhu cầu đặt hàng.

Công thức tính giá thành sản xuất và quy trình thực hiện

Công thức tính giá thành

Công thức tính giá thành thường được xây dựng dựa trên các yếu tố cấu thành giá và phương pháp tính được sử dụng. Một ví dụ đơn giản về công thức có thể là:

Giá thành = Chi phí nguyên vật liệu + Chi phí nhân công + Chi phí nhà máy
Công thức tính giá thành sản xuất

Công thức tính giá thành sản xuất

Quy trình tính giá thành sản xuất

Quy trình tính giá thành thường gồm các bước sau:

 1. Xác định yếu tố cấu thành: Xác định các yếu tố cấu thành giá bao gồm chi phí nguyên liệu, lao động, vận chuyển, quản lý và các yếu tố khác.
 2. Tính toán chi phí: Tính toán chi phí cho từng yếu tố cấu thành dựa trên phương pháp tính được áp dụng.
 3. Tính giá thành: Áp dụng công thức tính giá thành để tính toán.
 4. Phân tích và điều chỉnh: Xem xét kết quả tính toán giá thành, so sánh với giá trị thị trường và đưa ra điều chỉnh nếu cần thiết.

Các công cụ hỗ trợ trong quản lý giá thành sản xuất

Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý giá thành sản xuất, với sự hỗ trợ của các công cụ và hệ thống tự động:

 1. Phần mềm tính giá thành: Giúp tính toán và theo dõi giá thành sản xuất dễ dàng, từ việc nhập dữ liệu đến hiển thị kết quả qua báo cáo thống kê.
 2. Hệ thống tự động hóa: Thu thập dữ liệu sản xuất, lương công nhân và nguyên liệu tự động, giúp cập nhật thông tin về giá liên tục.
 3. Phân tích dữ liệu thông minh: Sử dụng công nghệ AI và phân tích dữ liệu để xác định xu hướng, dự báo chi phí tương lai, hỗ trợ quyết định kế hoạch kinh doanh.

Kết

Quản lý giá thành sản xuất không chỉ đơn thuần là việc tính toán con số, mà còn là quá trình định hình chiến lược kinh doanh và tối ưu hoá quy trình. Việc hiểu rõ khái niệm, cấu thành và các phương pháp tính giá thành giúp bạn xác định mức giá hợp lý, cải thiện hiệu suất và tạo ra giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại áp dụng những kiến thức này vào thực tế kinh doanh của bạn.

 

Tìm hiểu các giải pháp của IOTVN tại đây: https://iotvn.vn/
Đăng ký demo: https://iotvn.vn/thong-tin-lien-he-viot/
Liên hệ tư vấn – SĐT/ Zalo: 0933 364 435
Công Ty TNHH Giải Pháp IoT Việt – IOTVN

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận