Chúng tôi đang làm cho điều đó nghe có vẻ đơn giản hơn, nhưng thực tế việc sản xuất vốn đã phức tạp trong khoa học đời sống, thậm chí còn phức tạp hơn thế. Tại bất kỳ website nào, bạn cũng phải xác định chính xác mức độ quản trị tùy thuộc vào từng trường hợp bạn đang sử dụng.

Khoa học đời sống được xây dựng trên sự cải tiến liên tục và chúng tôi đang cải thiện liên tục về chất lượng, đôi khi với những bước nhảy vọt trong việc nghiên cứu, nhưng nhìn chung lại chúng tôi phát triển với từng bước và lặp lại trong quy trình.

Điều quan trọng là cải thiện theo cách này sẽ cho phép bạn loại bỏ sự phụ thuộc lẫn nhau và hạn chế của từng trường hợp sử dụng hoặc các nhu cầu trong hoạt động, để bạn có thể đưa ra các quyết định tốt nhất về cách kết nối cấu trúc dữ liệu của chúng và cho phép chia sẻ các thông tin trong một hệ thống quản trị nghiêm ngặt.

Ví dụ, các trường hợp sử dụng trong dược phẩm và công nghệ sinh học bao gồm:

  • Các lệnh sản xuất để theo dõi rằng mỗi lô đang sử dụng đúng công thức cho đúng khách hàng
  • Giải phóng mặt bằng để ngăn ngừa ô nhiễm chéo
  • Cân và phân phối các ứng dụng để đảm bảo cân đúng số lượng của từng thành phần
  • Hướng dẫn công việc kỹ thuật số sử dụng hướng dẫn đa phương tiện (video, hình ảnh, v.v.) để hiển thị rõ ràng các bước tiếp theo và cải thiện chất lượng
  • Thu thập dữ liệu chất lượng tự động ghi và lưu trữ dữ liệu như thông tin lô, thời gian hoàn thành, chữ ký điện tử, v.v. và giảm nguy cơ lỗi của con người
  • Ứng dụng vận chuyển để tự động tạo nhãn vận chuyển và đảm bảo sản phẩm được giao đến đúng khách hàng

 

Như các ứng dụng này đã chứng minh, khả năng kết hợp và kiến ​​trúc cho phép điều đó mang đến cho các nhà sản xuất khoa học đời sống một cơ hội mới để liên tục nâng cấp chất lượng và đảm bảo chất lượng.