fmea là gì

FMEA là gì? Phân tích lỗi và tác động của chúng trong quy trình sản xuất

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) là một phương pháp quan trọng trong quy trình sản xuất để phân tích các lỗi và tác động của chúng đến quy trình sản xuất. Với FMEA, chúng ta có khả năng xác định và đánh giá các nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến lỗi, từ đó giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng tính tin cậy và giảm thiểu rủi ro trong quy trình sản xuất. Trên cơ sở đó, bài viết này sẽ cung cấp chi tiết về FMEA, phân loại trong sản xuất, cách thực hiện phân tích FMEA và mối quan hệ của FMEA với việc giải quyết vấn đề. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

FMEA là gì?

FMEA, viết tắt của Failure Mode and Effects Analysis, là một công cụ quản lý chất lượng toàn diện được sử dụng để phân tích các dạng lỗi và tác động của chúng đến thành phẩm hoặc đầu ra của quy trình sản xuất. Nó giúp phát hiện các lỗi tiềm ẩn trong quá trình thiết kế sản phẩm hoặc quy trình sản xuất và nhằm mục tiêu loại bỏ các dạng hư hỏng và giảm thiểu rủi ro.

Trong FMEA, các thuật ngữ quan trọng cần được hiểu là:

 • Failure (Sự sai hỏng): Đây là những lỗi tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai, không phải là những lỗi đã xảy ra. Nó tập trung vào việc phân tích và đánh giá các nguyên nhân gây ra sai hỏng.
 • Mode (Cách thức): Đây là phương thức hoặc cơ chế gây ra sai hỏng. Nó quan tâm đến việc xác định các nguyên nhân và cách thức lỗi xảy ra trong quy trình sản xuất.
 • Effect (Ảnh hưởng, tác động): Đây là ảnh hưởng của các lỗi sai hỏng đối với thành phẩm hoặc đầu ra của quy trình. Nó tập trung vào việc đánh giá hậu quả và tác động của các lỗi đó.
 • Analysis (Phân tích): Đây là quá trình phân tích nguyên nhân lỗi sai hỏng và từ đó đưa ra các cách thức cải tiến phù hợp.

FMEA không phải là giải pháp thay thế quy trình quản trị sản xuất, mà là một công cụ hỗ trợ nâng cao kỹ thuật bằng việc xác định các lỗi tiềm ẩn và đề xuất cấu trúc cho một tiêu chuẩn chức năng chéo để đánh giá và kiểm tra sản phẩm hoặc quy trình.

Thông qua FMEA, doanh nghiệp có thể tăng cường chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm, đồng thời giảm thiểu rủi ro và đảm bảo quy trình sản xuất được thực hiện hiệu quả.

fmea là gì

Phân loại FMEA trong sản xuất

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) được chia thành hai loại chính là FMEA thiết kế (DFMEA) và FMEA quy trình (PFMEA).

FMEA Thiết kế (DFMEA)

Đối tượng phân tích: Sản phẩm trong quá trình thiết kế.

Mục tiêu:

 • Khám phá khả năng xảy ra trục trặc của sản phẩm.
 • Giảm tuổi thọ của sản phẩm.
 • Quan tâm đến an toàn và quy định.

Các yếu tố được xem xét:

 • Thuộc tính vật liệu.
 • Hình học của sản phẩm.
 • Dung sai trong quá trình thiết kế.
 • Giao diện với các thành phần và/hoặc hệ thống khác.
 • Tiếng ồn kỹ thuật: môi trường, hồ sơ người dùng, suy thoái, tương tác hệ thống.

FMEA Quy trình (PFMEA)

Đối tượng phân tích: Quy trình sản xuất.

Mục tiêu:

 • Phát hiện các lỗi ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
 • Giảm độ tin cậy của quy trình.
 • Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
 • Đối phó với các mối nguy về an toàn hoặc môi trường.

Các yếu tố được xem xét:

 • Yếu tố con người trong quá trình sản xuất.
 • Các phương pháp và quy trình được theo dõi trong quá trình xử lý.
 • Vật liệu sử dụng trong quy trình sản xuất.
 • Máy móc được sử dụng trong quy trình.
 • Hệ thống đo lường tác động đến sự chấp nhận của sản phẩm.

Cách thực hiện phân tích FMEA

Bước 1: Chuẩn bị trước khi thực hiện FMEA

Trước khi bắt đầu thực hiện phân tích FMEA, cần xác định rõ phạm vi và mục tiêu của quá trình này. Điều này bao gồm định nghĩa rõ các yếu tố cần được phân tích và xác định mục tiêu chính mà FMEA đặt ra. Ngoài ra, cần thành lập một nhóm làm việc chuyên dụng và thu thập đầy đủ nguồn thông tin cần thiết để thực hiện phân tích.

Bước 2: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng

Trong bước này, xác định các lỗi có thể xảy ra và đánh giá mức độ nghiêm trọng của chúng. Cần xác định các hậu quả và tác động mà các lỗi gây ra đến quy trình sản xuất hoặc sản phẩm. Đánh giá mức độ nghiêm trọng giúp xác định ưu tiên và quyết định xử lý lỗi theo thứ tự ưu tiên.

Bước 3: Xác định nguyên nhân tiềm ẩn

Trong bước này, phân tích các nguyên nhân gây lỗi tiềm ẩn trong quy trình sản xuất. Điều này đòi hỏi nhóm làm việc phải tìm hiểu kỹ về quy trình và xác định các yếu tố có thể gây ra lỗi. Xác định nguyên nhân tiềm ẩn là một bước quan trọng để tìm ra cách thức cải thiện phù hợp và ngăn chặn lỗi tái diễn.

7 bước fmea

Bước 4: Liệt kê tất cả các kiểu sai lỗi có thể có trong mỗi chức năng

Trong bước này, cần xác định và liệt kê tất cả các kiểu lỗi có thể xảy ra trong từng chức năng của sản phẩm hoặc quy trình. Điều này giúp nhóm làm việc hiểu rõ các lỗi tiềm ẩn và đặt ra các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát phù hợp.

Bước 5: Phân công hành động

Trong bước này, cần đưa ra các biện pháp phòng ngừa, cải tiến và kiểm soát để giảm thiểu rủi ro lỗi. Các biện pháp này phải được thiết kế sao cho hiệu quả và có khả năng ngăn chặn, giảm thiểu hoặc loại bỏ các lỗi tiềm ẩn.

Bước 6: Đánh giá khả năng phát hiện ra sai lỗi

Trong bước này, cần đánh giá các biện pháp kiểm soát hiện tại và đề xuất các biện pháp cải tiến. Mục tiêu là nâng cao khả năng phát hiện ra các lỗi và tăng cường khả năng kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất.

Bước 7: Xếp hạng hệ số rủi ro RPN và kết thúc chu trình

Cuối cùng, tính toán hệ số rủi ro RPN (Risk Priority Number) và ưu tiên các biện pháp khắc phục lỗi dựa trên RPN. Xếp hạng RPN giúp định đạt được ưu tiên và xác định các biện pháp khắc phục lỗi cần được ưu tiên triển khai.

Như vậy, đó là các bước cơ bản để thực hiện phân tích FMEA trong quy trình sản xuất. Qua việc áp dụng FMEA, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và giảm thiểu rủi ro lỗi.

 

 

Đánh giá bài post này
Trí Cường
tricuong.le@iotvn.vn