Tự Động Hoá Sản Xuất

Cách mạng công nghiệp tự động hoá 3.0 đã thay đổi toàn diện cách thức vận hành của  doanh nghiệp. Tự động hoá cũng chính là một nền tảng để cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 hình thành. mWork cung cấp giải pháp điều khiển PLC, tủ điện, cơ cấu tự động hoá, robot tự hành... cải tiến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

mWork cung cấp giải pháp robot dò dường (AGV) vận chuyển hàng hoá tự động trong nhà máy. Áp dụng AGV giúp doanh nghiệp giảm chi phí nhân công vận chuyển trong nhà máy. Hệ thống kết nối IOT liên kết AGV với hệ thống MES để vận hành nhịp nhàng giữa các công đoạn.  Kết nối AGV với hệ thống trung tâm điều phối và tránh va chạm trên đường vận chuyển.

 

Tự động hoá giảm nhân lực

Áp dụng tự động hoá sẽ trực tiếp hỗ trợ công nhân cho các công việc nặng nhọc, giải phóng công nhân khỏi các công việc đơn giản nhàm chán, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hoá nguồn nhân lực.

Điều khiển SCADA

Hệ thống giám sát SCADA theo dõi giám sát tự động hoá một cách trực quan, hỗ trợ con người ở những công đoạn vận hành quan trọng cần sự chính xác cao.

Kết nối IOT

Với sự phát triển công nghệ, kết nối IOT liên kết máy móc thiết bị với các hệ thống giám sát và vận hành tầng trên, (trên cả tầng SCADA) giúp doanh nghiệp phối hợp các công đoạn khác nhau trong vận hành sản xuất tổng thể.

Công nghiệp 4.0

Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn điện công nghệ 4.0 bao gồm giải pháp phần cứng máy móc thiết bị, kết nối cảm biến, SCADA với hệ thống điều hành sản xuất, theo dõi bảo trì điện tử, thống kê hiệu suất hoạt động máy móc thiết bị, giám sát điều chỉnh thông số quy cách sản phẩm... trong một hệ thống kết nối thống nhất IOT - Công nghệ 4.0 cho doanh nghiệp.