Digital Consultancy Services

Hệ Thống Đo Lường Hiệu Quả Hoạt Động Sản Xuất (BPM System)

Hệ thống phân tích đưa ra các chỉ số KPIs (Chỉ số hiệu suất chính) để đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống của chúng tôi thu thập dữ liệu cơ sở hạ tầng thống kê tự động tức thời các chỉ số KPIs.

Hệ thống chúng tôi thông qua các thiết bị kết nối (IOT) với dây chuyền và các hoạt đông sản xuất nhà máy từ đó thống kê và phân tích dữ liệu. Dữ liệu đó được tổng hợp thành các KPIs để đo lường hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến lĩnh vực sản xuất. Các chỉ số này là thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức, thông qua đó các nhà lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp có những quyết định phù hợp.

KPI là thước đo của hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Các chỉ số hiệu quả sản xuất chung, năng suất, lỗi, tỷ lệ dừng máy, phân tích lỗi, phân tích môi trường... được tính toán liên tục và liên kết cụ thể đến từng thành viên, bộ phận trong tổ chức.

Các chỉ số KPI được đo lường một cách tự động vì thế nó đảm bảo tính chính xác và khách quan. Tính khách quan là cơ sở quan trọng để xây dựng phong trào thi đua cải tiến nâng cao năng suất trong nhà máy.

Effective Digital Consultancy Strategy

Kết quả cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận, đó là kết quả của một chuỗi vô số hoạt động trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp luôn bận rộn đối phó với vô số sự kiện trong suốt quá trình hoạt động của mình. Rất khó để doanh nghiệp có thể luôn sáng suốt nhìn nhận được kết quả hoạt động có đang đi đúng hướng hay không? KPI là thước đo hiệu quả đã được chứng minh trong thực tế dùng để điều chỉnh các hoạt động doanh nghiệp. Hệ thống của chúng tôi cung cấp giải pháp tính toán KPI chính xác, nhanh chóng và tức thời cho doanh nghiệp. 

Đặt mục tiêu chính là điều kiện đầu tiên để dẫn dắt tổ chức đi đến đích. Hệ thống của chúng tôi là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng mục tiêu cho doanh nghiệp. Hệ thống có một cơ sở dữ liệu lịch sử đầy đủ và đơn giản rõ ràng cập nhật liên tục và truy xuất nhanh chóng, từ đó cho doanh nghiệp có được cái nhìn đầy đủ từ quá khứ đến hiện tại và là cơ sở để đạt mục tiêu trong tương lai. Hệ thống cũng là công cụ để biết con đường doanh nghiệp đang đi có đúng hướng hay không để có những điều chỉnh kịp thời.

Effective Digital Consultancy Strategy

Our case studies

See all projects

Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn

Hãy cho chúng tôi biết bạn cần gì, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn giải pháp tốt nhất.

Chia Sẻ

Xem Tất Cả