Giải pháp toàn điện kết nối IOT doanh nghiệp (Industrial 4.0).

VIOT cung cấp giải pháp toàn điện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đi lên doanh nghiệp 4.0, áp dụng toàn diện các công nghệ tự động, thông minh, điều hành sản xuất, điện tử, công nghệ thông tin vào quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất doanh nghiệp.

Tự Động Hoá

mWork cung cấp các thiết bị máy móc, lắp đặt dây chuyền tự động, làm tủ điều khiển, PLC, SCADA, các robot tự hành vận chuyển vật tư thiết bị trong nhà máy.

Vận Hành SX

VIOT cung cấp giải pháp vận hành sản xuất VN-MES 1.0 theo dõi sản xuất, lập kế hoạch, điều khiển sản xuất, in nhãn, bảo trì điện tử, báo cáo, lập chỉ số KPI tự động.

Nhà Máy Thông Minh

mHome cung cấp giải pháp: An Ninh, kiểm soát ra vào, chấm công, báo trộm, camera, giám sát môi trường, tưới cây, chiếu sáng thông minh, cổng cửa tự động ...

Quản Lý Điện Năng

VIOT xây dựng hệ thống đo lường điện năng tiêu thụ, kết hợp với các cảm biến môi trường, liên kết hệ thống nhà xưởng thông minh phân tích tiết kiệm năng lượng.