Lê Trí Cường

“Sau 6 năm phát triển và vận hành hệ thống quản lý sản xuất của Samsung tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn đem những kinh nghiệm quý báu của doanh nghiệp hàng đầu hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam phát triển hệ thống MES và IoT cho doanh nghiệp mình với chi phí hợp lý nhất.”