Tag Archives: MES

Làm thế nào để áp dụng hệ thống MES vào nhà máy của bạn?

Hệ thống thực hiện sản xuất (MES) là một tài sản tuyệt vời. Được thiết kế để trao quyền cho các nhà khai thác và thúc đẩy khả năng hiển…
Continue reading

OEE là gì? – Cách Tính OEE?

OEE Là Gì? OEE - (Hiệu quả thiết bị tổng thể) là một số liệu "thực tế tốt nhất" xác định tỷ lệ phần trăm thời gian sản xuất được lên…
Continue reading
MES - Manufacturing Execution Systems

Hệ Thống MES – Vì Sao Phải Áp Dụng MES?

Hệ thống MES điều hành sản xuất nhà máy ( Manufacturing execution system) Manufacturing execution systems (MES) là hệ thống máy tính - phần mềm được sử dụng trong nhà máy,…
Continue reading

MES 4.0 – Khái Niệm Mới: Hệ Thống Sản Xuất Thông Minh 4.0

MES 4.0 - Hệ thống thực hiện sản xuất thông minh. (Manufacturing Execution System) Một hệ thống thực hiện sản xuất thông minh? Hệ thống thực hiện sản xuất (MES): là hệ…
Continue reading

MES – Hệ thống vận hành sản xuất

Hệ thống vận hành sản xuất nhà máy (MES - Manufacturing execution system) Tham khảo Wikipedia. Manufacturing execution systems (MES) là hệ thống máy tính được sử dụng trong nhà máy,…
Continue reading
 

Notice: Undefined index: lbmn_page_background_image in /home/eventdig/iotvn.vn/wp-content/themes/seowp/inc/customizer/customized-css.php on line 51