Lê Trí Cường

  • Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Tp.HCM 2009.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ MBA Đại Học Kinh Tế TP.HCM 2016.
  • 7 năm quản lý và phát triển hệ thống IOT & MES trong Samsung Việt Nam.
  • 2016 Lắp đặt toàn bộ hệ thống quản lý sản xuất của nhà máy SEHC Quận 9.

What clients say

See all testimonials