Samsung Vina – SEHC

VIOT tự hào là nhà cung cấp một số sản phẩm cho Samsung Vina – Nhà máy SEHC cải tiến hoạt động của mình.

SEHC là  tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị dân dụng và nghe nhìn lớn nhất thế giới, với quy mô đầu từ hơn 2.5 tỷ USD

What clients say

See all testimonials