Nomura Engineering Co.,Ltd. Đối tác phát triển hệ thống IOT cho nông nghiệp.

Nomura Engineering đặc biệt cung cấp các module sóng RF với giá hợp lý chất lượng cao. Thiết kế dựa trên những công nghệ tiên tiến trên thế giới.

What clients say

See all testimonials