ECO2 – Control Union

EcO2 là một phần của tập đoàn Control Union chi nhánh ở Bình Dương.

EcO2 là chuyên gia hàng đầu trong kiểm soát các loài côn trùng gây hại bằng phương pháp không độc hại. Chuyên cung cấp các giải pháp cho các vấn đề về dịch hại dựa trên nguyên tắc rất cơ bản rằng nếu không có oxy không có gì có thể tồn tại, ngay cả các loài côn trùng khó trị nhất.

Công nghệ của EcO2 được sử dụng tại hơn 25 quốc gia trên toàn thế giới và được áp dụng để xử lý các mặt hàng thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, nhà kho và các cơ sở sản xuất, máy bay, sà lan và một số các vật phẩm (khảo cổ) đáng kể khác.

Bên cạnh việc kiểm soát côn trùng, EcO2 cung cấp các giải pháp giám sát đi dộng được sử dụng để kiểm soát các thông số khác nhau như nhiệt độ, CO2, C2H2, RH và nhiều hơn nữa trong phòng khử trùng, kho và các không gian khác.

What clients say

See all testimonials