MES – Hệ thống vận hành sản xuất

No Comments

Hệ thống vận hành sản xuất nhà máy (MES – Manufacturing execution system)

Tham khảo Wikipedia.

Manufacturing execution systems (MES) là hệ thống máy tính được sử dụng trong nhà máy, dùng  để theo dõi, giám sát và lưu trữ thông tin từ vật tư đầu vào thành sản phẩm đầu ra. MES cung cấp thông tin giúp những người ra quyết định trong nhà máy hiểu được tình trạng hiện thời của nhà máy nhằm tối ưu và cải tiến hoạt đột sản xuất. Hệ thống MES làm việc trực tuyến để điều khiển nhiều thiết bị cùng lúc trong sản xuất. (đầu vào, con người, máy máy và dịch vụ hỗ trợ)

MES có thể hoạt động trong nhiều khu vực chức năng như là: Quản lý vòng đời sản phẩm, lên kế hoach sản xuất, phân bố nguồn lực, yêu cầu phối hợp các bộ phận, phân tích sản xuất, quản lý thời gian máy dừng hay quản lý chỉ số hiệu suất tổng thể của máy móc (OEE – overal euipment effectiveness), chất lượng sản phẩm, quản lý vật tư. MES tạo ra những mẫu dữ liệu, nắm giữ dữ liệu, quy  trình và đầu ra của quy trình sản xuất. Đó có thể là đặc biệt quan trong trong lĩnh vực công nghiệp và các lĩnh vực liên quan như là thực phẩm, đồ uống, thực phẩm, các nơi lưu trữ bằng chứng trong các quy trình, sự kiện và các hành động có thể được yêu cầu.

MES được coi là một hệ thống trung gian giữa các hệ thống: ERP (enterprise resource planning – hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) và hệ thống SCADA (Supervisor control and dât qccquisition – hệ thống giám sát điều khiển và thu thập dữ liệu) hay là hệ thống quản lý quy trình. Ranh giới giữa các hệ thống này không quá rõ ràng, trong các tổ chứng công nghiệp lớn đã đầu tư xây dựng hệ thống MES từ khoản thập niên 1990.

Lợi ích

MES tạo ra và cung cấp một quy trình quản lý sản xuất hoàn hảo, nhận phản hồi và yêu cầu phản ứng trong thời gian thực, cung cấp thông tin tại một nguồn duy nhất. Lợi ích của một hệ thống MES được thiết lập hoàn chỉnh có thể bao gồm:

 1. – Giảm: lãng phí, sửa lỗi và huỷ hàng, thời gian khởi động nhanh hơn.
 2. – Nắm bắt chính xác dữ liệu về chi phí: nhân sự, hư hỏng vật tư, dừng máy, công cụ)
 3. – Tăng thời gian hoạt động khả dụng của máy móc.
 4. – Hỗ trợ hoạt động công việc không cần giấy tờ.
 5. – Giảm tồn kho, thông qua việc loại bỏ tồn kho không cần thiết.

MES

Tiêu chuẩn ANSI / ISA-95:

Một hệ thống phân cấp chức năng đã được xác định trong đó MES nằm ở cấp 3 giữa ERP ở cấp 4 và kiểm soát quá trình ở các mức 0, 1, 2. Với việc công bố tiêu chuẩn thứ ba của tiêu chuẩn năm 2005, các hoạt động ở Cấp 3 được chia thành bốn hoạt động chính: sản xuất, chất lượng, hậu cần và bảo trì.

Các chức năng chính của MES

Qua nhiều năm, các tiêu chuẩn và mô hình quốc tế đã điều chỉnh phạm vi của các hệ thống giới hạn các hoạt động. Những thông thường bao gồm:

 1. – Quản lý các định nghĩa sản phẩm. Điều này có thể bao gồm lưu trữ, kiểm soát phiên bản và trao đổi với các hệ thống dữ liệu tổng thể khác như: quy tắc sản xuất sản phẩm, hóa đơn, chứng từ, quy trình. Dữ liệu nhận được tất cả tập trung vào việc xác định cách tạo sản phẩm. Quản lý các định nghĩa sản phẩm có thể là một phần của Quản lý vòng đời sản phẩm.
 2. – Quản lý nguồn lực. Nó có thể bao gồm đăng ký, trao đổi và phân tích thông tin các nguồn lực, nhằm chuẩn bị đơn đặt hàng với các nguồn lực có đủ năng lực và tính sẵn sàng.
 3. – Kế hoạch (Quy trình sản xuất) đó là các hoạt động xác định kế hoạch sản xuất như là thu thập thông tin yêu cầu công việc để đáp ứng được yêu cầu sản xuất, những yêu cầu được nhận từ hệ thống ERP hay các hệ thống lên kế hoạch sản xuất khác, tối ưu sử dụng nguồn lực sẵn có.
 4. – Phân bổ đơn hàng sản xuất. Tùy thuộc vào loại quy trình sản xuất, có thể bao gồm phân phối các đơn đặt hàng hoạt loạt trong tương lai, chạy các đơn hàng làm việc, đưa các yêu cầu đến các trung tâm điều phối công việc và điều chỉnh các điều kiện không  mong đợi.
 5. – Thực hiện các đơn hàng sản xuất (PO – Production Order). Thông qua thực tế điều hành bởi hệ thống quản lý quy trình, hệ thống MES có thể kiểm tra nguồn lực và xác nhận với các hệ thống khác về tiến độ của sản xuất trong quy trình.
 6. – Phân tích hiệu suất sản xuất. Tạo thông tin hữu ích từ các dữ liệu thu thập thô về tình trạng sản xuất hiện tại, như Tồn kho trong tiến trình (WIP), và hiệu suất sản xuất, hiệu quả “Thiết bị Tổng thể” – OEE hoặc bất kỳ chỉ tiêu Hiệu suất khác.
 7. – Theo dõi và giám sát sản xuất. Đăng ký và thu thập thông tin liên quan đến đơn hàng đã hoàn thành của các lô hàng, yêu cầu thiết bị (đặc biệt quan đến sức khoẻ trong sản xuất)
 8. – Số hoá các thông tin hoàn chỉnh từ sổ tay ghi chú vào hệ thống Web/máy tính bảng. Chức năng giao tiếp điều chỉnh các thông số và đẩy xuất hệ thống SCADA vào một ngân hàng dữ liệu dùng chung.
 9. – Giao điện kiểm tra có thể đánh giá hiệu suất  của các tiện ích như là nhiệu độ của là nấu, tháp lạnh… cái mà được thu thập dữ liệu từ hệ thống SCADA được lưu trữ trong các dữ liệu dùng chung.

Liên kết với các hệ thống khác

Liên hệ với các hệ thống tầng 3. 

Trong mô hình tiêu chuẩn ISA-95: Tầng 3 có thể được gọi là Hệ thống quản lý điều hành sản xuất. Ngoài hệ thống MES còn các hệ thống khác: Quản lý thông tin phòng thí nghiệm LIMS, Quản lý tồn kho WMS, số hoá hoạt động bảo trì bảo dưỡng CMMS. Từ phía MES có những luồn giao tiếp dữ liệu như sau:

 • – Đến LIMS: chất lượng yêu cầu, mẫu kiểm tra, dữ liệu thống kê quy trình.
 • – Từ LIMS: kết quả chất lượng kiểm tra, chứng chỉ sản phẩm, tình trạng kiểm tra.
 • – Đến WMS: Yêu cầu nguồn vật tư, định nghĩa vật tư, thời gian giao hàng sản xuất.
 • – Từ WMS: vật tư có sẵn hay không, tình trạng phân lô, vận chuyển thành phẩm.
 • – Đến CMMS: Dữ liệu chạy của thiết bị, thiết bị hỗ trợ, yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng.
 • – Từ CMMS: Quy trình bảo dưỡng, khả năng của thiết bị, lịch bảo bảo trì.

Liên hệ với các hệ thống tầng 4.

Theo tiêu chuẩn ISA-95 Tầng 4 là Hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Hệ thống phản hồi hài lòng khách hàng (CRM), Quản lý nguồn nhân lực, Quy trình phát triển sản phẩm (PDES). Hệ thống MES liên kết dữ liệu với các hệ thống tầng 4:

 • – Đến PLM: kết quả kiểm tra sản phẩm từ sản xuất
 • – Từ PLM: định nghĩa sản phẩm, chứng từ giao nhận, hướng dẫn thao tác số, thông số cài đặt.
 • – Đến ERP: Kết quả sản xuất, sản xuất và tiêu thụ vật tư.
 • – Từ ERP: kế hoạch sản xuất, yêu cầu của đơn hàng.
 • – Đến CRM: giám sát sản xuất, truy xuất lịch sử sản xuất.
 • – Từ CRM: phàn nàn của khách hàng về sản phẩm.
 • – Đến HRM: Kết quả công việc cá nhân.
 • – Từ HRM: kỹ năng, có sẵn nhân lực.
 • – Đến PDES: Kết quả kiểm tra và thực hiện sản xuất.
 • – From PDES: định nghĩa sản phẩm,  manufacturing flow definitions, định nghĩa các tiêu chuẩn thông số.

Liên kết với tầng quản lý 0, 1, 2.

Hệ Thống: Supervisory Control And Data Acquisition(SCADA), Programmable Logic Controllers (PLC), Hệ thống điều khiển phân tán và hệ thống điều khiển sản xuất hàng loạt. Dòng thông tin giữa MES và hệ thống điều khiển như là PLC:

 • PLC => MES: giá trị hoạt động, báo động, điều chỉnh điểm cấu hình, kết quả sản xuất.
 • MES => PLCs: Hướng dẫn sử làm việc,  work instructions, công thức, cài đặt tham số.

Hầu hết các hệ thống MES bao gồm bộ phận kết nối với hệ thống sản xuất. Trực tiếp kết nối với PLC, kết nối thông qua hệ thống điều khiển rời rạc hay kết nối với hệ thống SCADAOPC. (OPC là tiêu chuẩn trong quá khứ. Giờ đây có nhiều kênh kết nối hiệu quả và rẻ hơn)

Xem thêm, hệ thống MES 4.0 – Sự kết hợp MES và IOT.

Tin Tức

VIEW ALL
All Kiến Thức Tin tức công nghệ Thông Báo Tin Tức

Làm thế nào để áp dụng hệ thống MES vào nhà máy của bạn?

Hệ thống thực hiện sản xuất (MES) là một tài sản tuyệt vời. Được thiết kế để trao quyền cho…
CONTINUE READING

OEE là gì? – Cách Tính OEE?

OEE Là Gì? OEE - (Hiệu quả thiết bị tổng thể) là một số liệu "thực tế tốt nhất" xác định…
CONTINUE READING

Hệ Thống MES – Vì Sao Phải Áp Dụng MES?

Hệ thống MES điều hành sản xuất nhà máy ( Manufacturing execution system) Manufacturing execution systems (MES) là hệ thống máy…
CONTINUE READING

MES 4.0 – Khái Niệm Mới: Hệ Thống Sản Xuất Thông Minh 4.0

MES 4.0 - Hệ thống thực hiện sản xuất thông minh. (Manufacturing Execution System) Một hệ thống thực hiện sản xuất thông…
CONTINUE READING

Thành Phố Thông Minh, Thách Thức Và Cơ Hội Hiện Tại Cho Các Nhà Phát Triển Ứng Dụng

Thành Phố Thông Minh Smart City Nền tảng của thành phố thông minh hiện đại không…
CONTINUE READING

Tầm quan trọng mạng 5G và cách mạng IOT

Dự kiến đến năm 2020 mạng 5G được triển khai với tốc độ gấp 100 lần so với mạng 4G…
CONTINUE READING

Giới thiệu website mới VIOT – Giải pháp IOT Việt Nam

Chào các bạn. VIOT là một thương hiệu chuyên cung cấp giải pháp IOT nâng tầm công nghệ Việt. https://iotvn.vn…
CONTINUE READING
 

Leave a Comment