Chúng tôi đang làm cho hệ thống này đơn giản hơn, nhưng thực tế là quá trình sản xuất vốn rất phức tạp. Tại tất cả các vị trí, bạn đều có khả năng quản lý hàng tồn kho, quy trình vận chuyển, sản xuất và lắp ráp diễn ra cùng một lúc.

Sự phức tạp này chính là lý do để chúng ta nên kết hợp hệ thống MES với hệ thống điều hành sản xuất chung. Bạn có thể cảm thấy khó khăn khi mới bắt đầu thực hiện quy trình cải tiến liên tục, nhưng một doanh nghiệp có khả năng kết hợp MES, điều đó không cần phải lãng phí nhiều thời gian. Bạn có thể làm việc để cải thiện dần, ngay cả trong từng lĩnh vực được mô tả ở trên.

Ví dụ thực tế về các lĩnh vực mà Viot đã trực tiếp kiểm chứng ​​các nhà sản xuất phát triển ứng dụng bao gồm:

  • Ứng dụng kiểm soát hàng tồn kho để hiểu số lượng
  • Khả năng hiển thị sản xuất để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trong thời gian thực
  • Quy trình theo dõi đóng gói và vận chuyển hướng dẫn người vận hành
  • Các ứng dụng giám sát máy để giảm thiểu thời gian chết
  • Các ứng dụng kiểm toán quy trình giúp kiểm toán an toàn dễ dàng hơn
  • Các ứng dụng lắp ráp có hướng dẫn giúp tăng năng suất của người vận hành

 

Khi các cải tiến gia tăng được hỗ trợ bởi các ứng dụng này, khả năng kết hợp sẽ mang đến cho các nhà máy sản xuất một cơ hội mới để nâng cấp cách thức kinh doanh của họ.

Đọc bài đăng tiếp theo trong loạt bài này để tìm hiểu thêm về cách Viot đang thách thức MES truyền thống bằng cách tiếp cận nền tảng được xây dựng cho doanh nghiệp có thể kết hợp.