Công thức và cách tính OEE trong sản xuất

Qua bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về cách tính OEE đơn giản và đầy đủ, để bạn có thể thấy được rõ ràng hơn các yếu tố tạo nên OEE ảnh hưởng thế nào đối với sản xuất. Với từng công thức và ví dụ cụ thể cho 3 yếu tố Availability, Performance, Quality sẽ giúp bạn hiểu rõ được tầm quan trọng cần tính OEE.

Cách tính OEE đơn giản:

Cách đơn giản nhất để tính toán OEE là tỷ lệ Thời gian Sản xuất Đầy đủ so với Thời gian Sản xuất theo Kế hoạch. Thời gian Sản xuất đầy đủ chỉ là một cách khác để nói rằng chỉ sản xuất số lượng sản phẩm đạt chất lượng tốt càng nhanh càng tốt (Thời gian Chu kỳ Lý tưởng) mà không có Thời gian Dừng. Cách tính toán của OEE là:

Mặc dù đây là phép tính OEE hoàn toàn tốt, nhưng nó không cung cấp thông tin về ba yếu tố liên quan đến tổn thất : Availability, Performance và Quality. Đối với điều đó – chúng tôi sử dụng phép tính OEE đầy đủ.

Cách tính OEE đầy đủ:

Công thức tính OEE đầy đủ dựa trên ba yếu tố OEE : Availability, Performance và Quality.

công thức và cách tính OEE

công thức và cách tính OEE

Availability:

Availability tính đến tất cả các sự kiện ngừng sản xuất theo kế hoạch đủ lâu để theo dõi lý do ngừng hoạt động (thường là vài phút).

Availability được tính bằng tỷ lệ của Thời gian chạy so với Thời gian sản xuất theo kế hoạch:

Thời gian chạy chỉ đơn giản là Thời gian sản xuất theo kế hoạch trừ đi Thời gian dừng, trong đó Thời gian dừng được định nghĩa là tất cả thời gian mà quy trình sản xuất dự định sẽ chạy nhưng không phải do Dừng ngoài kế hoạch (ví dụ: Sự cố) hoặc Dừng theo kế hoạch (ví dụ: Chuyển đổi).

Performance:

Performance tính đến bất kỳ yếu tố nào khiến quy trình sản xuất chạy ở tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa có thể khi nó đang chạy (bao gồm cả Chu kỳ chậm và Dừng nhỏ).

Performance là tỷ lệ của Thời gian chạy ròng so với Thời gian chạy. Nó được tính như sau:

Thời gian chu kỳ lý tưởng là thời gian chu kỳ nhanh nhất mà quy trình của bạn có thể đạt được trong các trường hợp tối ưu. Do đó, khi nó được nhân với Tổng số đếm, kết quả là Thời gian Chạy Thực (thời gian nhanh nhất có thể để sản xuất các bộ phận).

Vì tỷ lệ là đối ứng của thời gian, Hiệu suất cũng có thể được tính như sau:

Performance không bao giờ được lớn hơn 100%. Nếu đúng như vậy, điều đó thường chỉ ra rằng Thời gian chu kỳ lý tưởng được đặt không chính xác (quá cao).

Quality:

Quality tính đến các bộ phận được sản xuất không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, kể cả các bộ phận cần làm lại. Hãy nhớ rằng, Chất lượng OEE tương tự như Năng suất đạt tiêu chuẩn đầu tiên, ở chỗ nó định nghĩa Bộ phận tốt là bộ phận vượt qua quy trình sản xuất thành công ngay lần đầu tiên mà không cần phải làm lại.

Quality được tính như sau:

Điều này giống như lấy tỷ lệ Thời gian Sản xuất Hoàn toàn (chỉ các Bộ phận Tốt được sản xuất nhanh nhất có thể mà không có Thời gian Dừng) với Thời gian Chạy Thực (tất cả các bộ phận được sản xuất nhanh nhất có thể mà không có thời gian dừng).

Công thức tính OEE

OEE tính đến tất cả các tổn thất, dẫn đến thước đo thời gian sản xuất thực sự hiệu quả. Công thức tính OEE như sau:

Nếu các phương trình về Tính khả dụng, Hiệu suất và Chất lượng được thay thế ở trên và rút gọn thành các thuật ngữ đơn giản nhất, thì kết quả là:

Đây là công thức tính OEE “đơn giản nhất” được mô tả trước đó. Và, như đã mô tả trước đó, nhân số lượng sản phẩm đạt chất lượng tốt với Thời gian Chu kỳ Lý tưởng sẽ tạo ra Thời gian Năng suất Đầy đủ (chỉ sản xuất Phụ tùng Tốt càng nhanh càng tốt, không có Thời gian Dừng).

Tại sao cần tính toán OEE đầy đủ?

Điểm OEE cung cấp thông tin chi tiết rất có giá trị – một bức tranh chính xác về quy trình sản xuất của bạn đang hoạt động hiệu quả như thế nào. Và nó giúp bạn dễ dàng theo dõi các cải tiến trong quy trình đó theo thời gian.

Điểm OEE của bạn không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nguyên nhân cơ bản của việc mất năng suất. Đây là vai trò của Availability, Performance và Quality.

Trong phép tính ưu tiên, bạn sẽ có được điều tốt nhất của cả hai thế giới. Một số duy nhất thể hiện bạn đang làm tốt như thế nào (OEE) và ba số thể hiện bản chất cơ bản của các tổn thất của bạn (Availability, Performance và Quality).

Đây là một ví dụ. Xem dữ liệu OEE sau đây trong hai tuần liên tiếp.

Yếu tố OEE của ba tổn thất Tuần 1 Tuần 2
OEE 85.1% 85.7%
Availability 90.0% 95.0%
Performance 95.0% 95.0%
Quality 99.5% 95.0%

Ví dụ về cách tính OEE:

Bây giờ, hãy xem xét một ví dụ hoàn chỉnh bằng cách sử dụng phép tính OEE ưa thích. Đây là dữ liệu được ghi lại cho ca làm việc đầu tiên:

Mục Dữ liệu
Khoảng thời gian kéo dài của ca làm việc 8 giờ (480 phút)
Nghỉ giải lao (2) 15 phút và (1) 30 phút
Thời gian ngừng hoạt động 47 phút
Thời gian chu kỳ lý tưởng 1,0 giây
Tổng số 19.271 vật dụng
Số lượng sản phẩm bị loại bỏ 423 vật dụng

Thời gian sản xuất theo kế hoạch

Như được mô tả trong trang Yếu tố OEE , công thức tính OEE bắt đầu với Thời gian sản xuất theo kế hoạch. Vì vậy, trước tiên, hãy loại trừ mọi Thời gian ca làm việc khi không có ý định vận hành sản xuất (thường là Nghỉ giải lao).

Thời gian chạy

Bước tiếp theo là tính toán lượng thời gian mà quá trình sản xuất thực sự đang chạy (không bị dừng lại). Hãy nhớ rằng Thời gian dừng phải bao gồm cả Điểm dừng ngoài kế hoạch (ví dụ: Sự cố) hoặc Điểm dừng theo kế hoạch (ví dụ: Chuyển đổi). Cả hai đều cung cấp cơ hội để cải thiện.

Số lượng sản phẩm đạt chất lượng tốt

Nếu bạn không trực tiếp theo dõi Số lượng sản phẩm đạt chất lượng tốt, nó cũng cần được tính toán.

Availability

Availability là yếu tố đầu tiên trong ba yếu tố OEE được tính toán. Nó tính đến thời điểm quy trình không chạy (cả Dừng không theo kế hoạch và Dừng theo kế hoạch).

Performance

Performance là yếu tố thứ hai trong ba yếu tố OEE được tính toán. Nó tính đến thời điểm quy trình chạy chậm hơn tốc độ tối đa lý thuyết của nó (cả Dừng nhỏ và Chu kỳ chậm).

Hiệu suất cũng có thể được tính dựa trên Tốc độ chạy lý tưởng. Tốc độ chạy lý tưởng tương đương trong ví dụ của chúng tôi là 60 phần mỗi phút.

Quality

Quality là yếu tố thứ ba trong ba yếu tố OEE được tính toán. Nó chiếm các bộ phận được sản xuất không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

OEE

Cuối cùng, OEE được tính bằng cách nhân ba yếu tố OEE .

OEE cũng có thể được tính bằng phép tính đơn giản.

Kết quả là như nhau trong cả hai trường hợp. OEE cho sự thay đổi này là 74,79%.

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận