Web Development Services

Hệ Thống Báo Cáo Tự Động

Hệ thống tự động thu thập thông tin, tổng hợp và báo cáo hằng ngày, theo tuần, theo tháng thông qua các email tự động. Người dùng có thể chủ động theo dõi thống kê báo cáo trong các khoản thời gian tuỳ chọn trên website của hệ thống.

Hệ thống báo cáo của chúng tôi là công cụ đắc lực để các nhà quản trị và các nhà hoạch định luôn có những thông tin chính xác và cụ thể cho mỗi quyết định của mình.

Tìm kiếm thông tin nhanh chóng

Development and targeted promotion of remarkable content that fulfills your needs by achieving, improving and maintaining the visibility of your web presence.

Báo cáo trung thực, chính xác.

Các báo cáo thông thường có thể chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan và chủ quan, hệ thống tự động thu thập thông tin và báo cáo một cách trung thực và chính xác với những gì nó thu thập được.

Thống kê dữ liệu, KPI tự động.

Báo cáo không chỉ là những con số thống kê thông thường, hệ thống đo lường và tính toán thành những chỉ số giúp cho việc theo dõi hoạt động sản xuất được cụ thể hoá thành các con số.

Hệ thống theo dõi và báo cáo được chúng tôi xây dựng trên mô hình hệ  thống quản lý sản xuất của Samsung. Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của hệ thống trong thực tiễn sản xuất. Hệ thống giúp mỗi thành viên trong tổ chức thành viên thấy được chính xác và các hoạt động trong bộ phận mình để điều chỉnh và tiến bộ hơn.

Hệ thống hướng đến một thước đo công bằng và trung thực cho tất cả thành viên, các bộ phận. Từ đó có những chính sách xứng đáng và phù hợp với các nhóm có thành tích tốt, hoạt động hiệu quả. Thúc đẩy tinh thần thi đua cạnh tranh công bằng trong tổ chức.

Sử dụng hệ thống thu thập dữ liệu

Hệ thống sử dụng các thiết bị thu thập dữ liệu từ cảm biến, từ mã vạch và một số thông tin được người phụ trách nhập vào hệ thống. Hệ thống tổng hợp tất cả thông tin đó thành các báo cáo ngắn gọn.

Đa dạng các thiết bị hiển thị

Hệ thống hiển thị trên dạng Web, vì thế có thể hiển thị đa dạng trên các thiết bị như máy tính, điện thoại hoặc có thể sử dụng Smart TV làm màn hình hiển thị tại nhà máy, xí nghiệp.

Các dự án tham khảo

Xem tất cả

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Hãy để chúng tôi giúp doanh nghiệp bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Chia sẻ

Xem tất cả