Giải pháp MES toàn diện cho doanh nghiệp, nhà máy nhỏ.

VIOT cung cấp giải pháp hệ thống quản lý sản xuất toàn diện cho doanh nghiệp & nhà máy vừa và nhỏ. Hệ thống chúng tôi giúp doanh nghiệp có thể điều hành được hệ thống của mình một cách dễ dàng hơn.

Bảo Trì Điện Tử

VIOT cung cấp giải pháp bảo trì, checklist điện tử, quản lý thời gian và hạng mục bảo bảo trì bảo dưỡng dây chuyền, quản lý vật phụ tùng.

Hệ thống logictis & tồn kho

VIOT cung cấp giải pháp giao nhận vật tư theo JIT, kiểm tra vật tư đầu vào, quản lý tồn kho, giảm thiểu WIP (tồn kho trên quy trình).

Hệ thống quản lý nhãn

Giải pháp sử dụng công nghệ Mã Vạch và RFID trong quản lý hoạt động và lưu trữ dữ liệu lịch sử. Quản lý và in ấn mã vạch, RFID.

Quản Lý Sản Xuất

Xây dựng kế hoạch và quản lý sản xuất theo hệ thống kéo dựa trên Sale Order, Production Order, Purchase Order, Delivery Order.

Dây chuyền máy liên tục

Chúng tôi xây dựng hệ thống quản lý trên nền tảng trực tuyến, chú trọng thống kê các chỉ số: OEE, MTBF, 5M, hiệu suất, tỷ lệ lỗi.

Dây chuyền lắp ráp 

Giám sát: vật tư, công đoạn, công đoạn thao tác, công nhân, quy trình, tỷ lệ lỗi, năng suất, mã vạch, hiển thị, cân bằng dây chuyền...

Dây chuyền đóng gói.

Hệ thống quản lý mã vạch, cân nặng, hình ảnh, kế hoạch, đơn hàng... chụp hình, lấy thông số cân nặng đóng gói để truy xuất nguồn gốc.

Quản Lý Và Cải Tiến Lỗi.

Quản lý tỷ lệ lỗi, công đoạn, máy nào, người phụ trách, thời gian, nguyên nhân, biện pháp khắc phục... để phân tích và cải tiến.

Xây dựng cấu trúc sản phẩm

Định nghĩa cấu trúc vật tư sản phẩm, là cơ sở lên kế hoạch sản xuất và kiểm tra vật tư đầu vào.

Quản lý nguồn lực

Quản lý năng lực sản xuất của máy móc, nhân lực, khả năng cấp vật tư để đáp ứng được lệnh sản xuất.

Lập kế hoạch sản xuất

Dựa vào nguồn lực sản xuất, chủng loại vật tư cần, có sẵn vật tư để lên kế hoạch sản xuất.

Phân bổ đơn hàng

Sử dụng hệ thống kéo phân bổ đơn hàng sản xuất cho các bộ phận.

Giám sát sản xuất

Theo dõi tiến độ sản xuất, kiểm tra phân tích và truy xuất dữ liệu lịch sử.

KPI đo lường hiệu suất

Phân tích dữ liệu thành các KPI để đo lường, và điều chỉnh hoạt động.

Mục tiêu của chúng tôi là hệ thống hoá hoạt động của doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ IOT.

Chúng tôi luôn cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng cho mình một hệ thống tiên tiến hiện đại và nâng tầm hệ thống quản lý dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất. Chúng tôi đem các khái niệm hệ thống quản lý sản xuất MES trong các nhà máy lớn hàng đầu giới thiệu và áp dụng vào doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nỗ Lực Hành Động

Inspire the target audience from social networks to visit your website

Cam Kết

Encourage dialogue and coverage from influential people and sites

Đam Mê

Chúng tôi có niềm đam mê để cải tiến hoạt động của doanh nghiệp.

Chúng tôi có tầm nhìn xuất phát từ kinh nghiệm trong nhà máy lớn hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những giải pháp chuyên nghiệp để nâng tầm công ty bạn.

Chúng tôi xây dựng hệ thống một cách có chọn lọc, không phải tất cả tính năng doanh nghiệp đều phải đầu tư, chúng tôi lựa chọn những tính năng hữu ích và phù hợp nhất để giới thiệu cho doanh nghiệp lựa chọn.

Chia sẻ

Đọc tất cả